Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

21-03-03 17:20 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
3 mars 2021, kl 18.20 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 3 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp överskred flaggningsgränsen om 5 % den 2 mars 2021. Enligt anmälan uppgick den totala andelen aktier och röster i Nordea Bank Abp som innehades av BlackRock, Inc. eller dess fonder, direkt, till 5,01 % den 2 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes5,01 %0,14 %5,15 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
4,95 %0,14 %5,09 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och rösterAndel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767203 004 0125,01 %
DELSUMMA A203 004 0125,01 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrumentFörfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avvecklingAntal aktier och
röster
Andel aktier och röster
American Depository Receipt (US65558R1095)fysisk1 291 9440,03 %
Utlånade värde-papperfysisk3 232 9350,07 %
CFDkontant1 289 8020,03 %
DELSUMMA B5 814 6810,14 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

NamnAndel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.Under 5%
BlackRock Investment Management, LLCUnder 5%
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock Investment Management (Australia) LimitedUnder 5%
BlackRock International LimitedUnder 5%
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUnder 5%
BlackRock Fund AdvisorsUnder 5%
BlackRock Financial Management, Inc.Under 5%
BlackRock Asset Management North Asia LimitedUnder 5%
BlackRock Asset Management Deutschland AGUnder 5%
BlackRock Asset Management Canada LimitedUnder 5%
BlackRock Advisors, LLCUnder 5%
BlackRock Advisors (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock (Singapore) LimitedUnder 5%
BlackRock (Netherlands) B.V.Under 5%
Aperio Holdings, LLCUnder 5%

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.comDetta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.20 EET den 3 mars 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.