Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

21-03-26 8:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
26 mars 2021, kl 09.45 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 25 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp underskred flaggningsgränsen om 5 % den 24 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddesUnder 5 %Under 5 %Under 5 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
5,08 %0,05 %5,14 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)

Antal aktier och rösterAndel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767Under 5 %Under 5 %
DELSUMMA AUnder 5 %Under 5 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrument

Förfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avvecklingAntal aktier och
röster
Andel aktier och röster
American Depository Receipt (US65558R1095)fysiskUnder 5 %Under 5 %
Utlånade värde-papperfysiskUnder 5 %Under 5 %
CFDkontantUnder 5 %Under 5 %
DELSUMMA BUnder 5 %Under 5 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

Namn

Andel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via
finansiella
instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.Under 5 %
BlackRock Investment Management, LLCUnder 5 %
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUnder 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) LimitedUnder 5 %
BlackRock International LimitedUnder 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National AssociationUnder 5 %
BlackRock Fund AdvisorsUnder 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.Under 5 %
BlackRock Asset Management North Asia LimitedUnder 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AGUnder 5 %
BlackRock Asset Management Canada LimitedUnder 5 %
BlackRock Advisors, LLCUnder 5 %
BlackRock Advisors (UK) LimitedUnder 5 %
BlackRock (Singapore) LimitedUnder 5 %
Aperio Group, LLCUnder 5 %

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 9.45 EET den 26 mars 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.