Nordea Bank Abp: Flaggningsanmälan i enlighet med kapitel 9, paragraf 10 i finska värdepappersmarknadslagen

21-03-30 17:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Flaggningsanmälan
30 mars 2021, kl 18.30 EET

I enlighet med kapitel 9, paragraf 5 i finska värdepappersmarknadslagen (VPML) har Nordea Bank Abp den 30 mars 2021 mottagit en anmälan enligt vilken BlackRock, Inc:s indirekta innehav av aktier och röster i Nordea Bank Abp upnådde flaggningsgränsen om 5 % den 29 mars 2021.

Det totala antalet aktier och röster i Nordea Bank Abp uppgår till 4 049 951 919.

BlackRock, Inc:s och dess fonders samlade innehav enligt anmälan:

Andel aktier och röster
(delsumma A)
Andel aktier och röster via finansiella instrument
(delsumma B)
Total andel
(A + B)
Andel efter det att flaggningsgränsen överskreds eller uppnåddes4,95 %0,05 %5,00 %
Andel enligt tidigare anmälan
(i förekommande fall)
Under 5 %Under 5 %Under 5 %

Uppgifter om andelen efter det att flaggningsgränsen underskreds eller uppnåddes:

A: Aktier och röster

Aktieserie/
aktieslag

ISIN-kod (om möjligt)
Antal aktier och rösterAndel aktier och röster
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI4000297767200 581 4484,95 %
DELSUMMA A200 581 4484,95 %

B: Finansiella instrument enligt VPML 9:6a

Typ av finansiella instrumentFörfallo-
dag
Utövande-/
konverterings-period
Fysisk eller kontant avvecklingAntal aktier och
röster
Andel aktier och röster
American Depository Receipt (US65558R1095)fysisk1 300 8690,03 %
CFDkontant828 2190,02 %
DELSUMMA B2 129 0880,05 %

De kontrollerade företagen genom vilka aktierna, rösträtterna och de finansiella instrumenten faktiskt innehas:

NamnAndel aktier
och röster
Andel aktier
och röster via finansiella instrument
Total andel
BlackRock Japan Co., Ltd.Under 5%
BlackRock Investment Management, LLCUnder 5%
BlackRock Investment Management (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock Investment Management (Australia)
Limited
Under 5%
BlackRock International LimitedUnder 5%
BlackRock Institutional Trust Company, National
Association
Under 5%
BlackRock Fund AdvisorsUnder 5%
BlackRock Financial Management, Inc.Under 5%
BlackRock Asset Management North Asia LimitedUnder 5%
BlackRock Asset Management Deutschland AGUnder 5%
BlackRock Asset Management Canada LimitedUnder 5%
BlackRock Advisors, LLCUnder 5%
BlackRock Advisors (UK) LimitedUnder 5%
BlackRock (Singapore) LimitedUnder 5%
Aperio Group, LLCUnder 5%

 
För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press@nordea.com
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 30 mars 2021.