Förändringar i Nordea Bank Abp:s innehav av egna aktier

21-04-06 18:30 | Regulatoriskt pressmeddelande

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
6 april 2021, kl. 19.30 EET

Nordea Bank Abp (”Nordea”) har idag överlåtit totalt 1 063 981 egna aktier, som innehades av bolaget, utan vederlag till deltagare i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Utifrån styrelsens beslut som meddelades den 24 mars 2021 har Nordea överlåtit 1 063 981 egna aktier, som innehades av bolaget, för att fullgöra sina åtaganden gentemot deltagarna i Nordeas program för rörliga ersättningar.

Efter överlåtelsen innehar Nordea 7 120 591 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 19.30 EET den 6 april 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.