Nordeas konjunkturrapport: Ohämmad tillväxt

21-05-11 9:00 | Pressmeddelande

Svensk ekonomi rusar och i stort pekar alla indikatorer åt rätt håll. Arbetsmarknaden förbättras snabbt samtidigt som såväl regering som Riksbank stimulerar massivt. Risken för överhettning är större än för ekonomiska bakslag av pandemin.

– Redan till midsommar bör 70 procent av den vuxna befolkningen ha fått en första dos vaccin eller varit sjuka. Restriktionerna bör då lättas och samhället öppnas upp. Det skapar förutsättningar för en rejäl studs uppåt även i de branscher som har drabbats särskilt hårt av pandemin, säger Annika Winsth, Nordeas chefekonom.

Hushållen står ovanligt väl rustade och är beredda att öka sin konsumtion samtidigt som många krisbranscher såsom hotell, restaurang, taxi med flera är flexibla och snabbt kan återanställa personal.

– Arbetslösheten sjunker under 8 procent redan i sommar. Allt fler går till jobb, få blir långtidsarbetslösa och bristen på arbetskraft ökar snabbt, säger Annika Winsth.

Svensk ekonomi är urstark, men Riksbanken tycks inte lägga någon större vikt vid det. Penningpolitiken förblir expansiv då inflationen bara tillfälligt når målet. Den låga räntan är ett viktigt skäl till att bostadspriserna skenar.

– Den ekonomiska krisen är bakom oss och fokus bör nu inriktas på att rusta Sverige för framtida utmaningar. Risken är överhängande att regeringen stimulerar för mycket och inte fasar ut stöden tillräckligt snabbt, inte minst med tanke på att det är val nästa år. Det är alltid lättare att sjösätta stimulanser än att ta tillbaka dem, säger Annika Winsth.

Sverige, nyckeltal2018201920202021P2022P
BNP, %2,01,4-2,84,63,0
BNP, kalenderkorrigerad, %2,11,4-3,14,53,0
Arbetslöshet (AF), %7,07,08,58,07,0
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, %2,11,70,51,61,2
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP0,80,6-3,1-2,4-0,4

Läs hela rapporten här

11 maj presenterar Nordeas chefekonom Annika Winsth tillsammans med Torbjörn Isaksson och Susanne Spector huvudpunkterna i rapporten och svarar på publikens frågor under ett livesänt webbinar.

Anmäl dig här

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Carl Hemeren, presskommunikatör, 073 589 23 01
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.