Nordea Småbolagsfond Norden bäst igen

Mats J Andersson och Björn Henriksson
18-03-09 11:25 | Sparande och pension

Nordea Småbolagsfond Norden vann kategorin Bästa Nordiska Aktiefond för andra året i rad när Morningstar utsåg de bästa fonderna som säljs i Sverige. Förvaltarna Mats J Andersson och Björn Henriksson premieras för att ha levererat stadigt ökad avkastning utan att ta extra risker.

Nordea Småbolagsfond Norden vann tack vare: ”En tydlig trend med allt bättre resultat de senaste fyra åren och till skillnad från övriga fonder med högst avkastning i kategorin så har Nordea Småbolag Norden lyckats utan extra risktagande.” Fonden har gett över 1000 procent i avkastning de senaste 15 åren och förvaltarna mottog så sent som i går pris för bästa nordiska aktiefond med sin Nordea Nordic Small Cap när Morningstar Fund Awards delades ut i Norge.

- Fantastiskt roligt att vinna guld i år igen. Vår inriktning mot högkvalitativa nordiska bolag har gett god avkastning till rimlig risk ännu ett år. Vi gläds med våra kunder, säger Mats J Andersson och Björn Henriksson.

Mats J Andersson har förvaltat fonden sedan 2002 och Björn Henriksson anslöt 2013. De följer en tydlig investeringsfilosofi, enligt vilken de verkligen vill förstå affärsmodellen och produkten och de ser gärna en stark ägare som känner långsiktigt ansvar för bolaget. Vidare ska bolaget de investerar i självfallet ha en duktig ledning samt vara rimligt värderat. Det dagliga arbetet handlar därför mycket om att vara ute och verkligen lära känna företagen och deras ledningar. Under ett år kommer förvaltarduon upp i ungefär 200 bolags- och fabriksbesök.

- Det här förvaltningsteamet tar grand slam i fondförvaltning, vi är så enormt stolta över vad Mats och Björn åstadkommit säger Maria Rengefors som är chef på Nordea Fonder Sverige.

Morningstar Fund Awards delades i år ut för andra gången i Sverige men priset har en lång historia i övriga Europa. De sex olika fondkategorier som ingår bedöms vara av särskilt intresse för svenska fondsparare och bedömningen baseras på de historiska prestationerna under de senaste fem kalenderåren, men med tonvikt på 2017. Pris delas även ut till bästa fondföretag.

Populariteten hos Nordea Småbolagsfond Norden har gjort att det förvaltade kapitalet blivit så stort att fonden tvingats att sätta stopp för insättningar från nya sparare för att kunna förvaltas effektivt. Däremot kan fonden fortfarande väljas inom premiepensionssystemet.

Läs fler nyheter

5 vanliga missförstånd om förslaget om flytt av huvudkontor

Om Nordea

Det har cirkulerat en rad missuppfattningar om bakgrunden till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor och moderbolag.

Nordea's re-domiciliation

Därför föreslår vi en flytt av Nordeas moderbolag in i bankunionen

Om Nordea

Nordeas styrelse har lämnat ett förslag till bolagsstämman i mars om att Nordea bör flytta sitt huvudkontor, och moderbolag, till bankunionen.

Lönsamt att satsa på kvinnliga ledare

Om Nordea Hållbarhet

Jämställdhet mellan könen är en mer aktuell fråga än någonsin och ses allmänt som avgörande för ett företags framgång.