Flytten av säte för huvudkontoret till Finland är nu genomförd

Nordeas huvudkontor i Finland
18-10-01 15:54 | Om Nordea

Efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp har Nordea nu sitt säte i Finland, som ingår i europeiska bankunionen.  Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas i filialer till Nordea Bank Abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

- Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger vd och koncernchef Casper von Koskull.

Inga förändringar i den dagliga verksamheten

Nordea fortsätter att vara den tillförlitliga partnern som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden, när som helst och var som helst. Flytten påverkar inte hur och var Nordea fattar beslut rörande våra enskilda kunder.

- Vi fortsätter att skapa värde för alla våra kunder, eftersom vi håller fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har i dag. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att ha en aktiv roll i de nordiska samhällena och ekonomierna, säger Casper von Koskull.

Mer information: Nordeas flytt är genomförd

Read more news

Visar 5 av 999 resultat

Nordea satsar på volontärarbete som en del i vårt fokus på samhällsengagemang

Om Nordea Hållbarhet

Medarbetarna uppmuntras att göra en frivilliginsats genom att ge ungdomar undervisning om privatekonomi och äldre grundläggande datakunskap.

The Nordics push for the global IT sector to turn circular

Responsible business Environment

In the capacity as a member of the Advisory Board of the network Atea Sustainability Focus (ASF), Nordea has teamed up with other large Nordic companies to d...

Nordea Markets börjar med AI för snabbare analyser

Makroekonomi

Nordea Markets lanserar ett nytt verktyg som med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens (AI) levererar snabba analyser av de texter som central...

Nordea antar AI-utmaningen

Om Nordea

Idag lanseras kursen Elements of AI på svenska, och Nordea är ett av företagen som är med från start och stöttar initiativet.

Visar 5 av 999 resultat