Så skapar vi rätt förutsättningar för företagare

Stefan Anderssons blogg om företagande
17-06-15 10:36 | Företag | Stefan Andersson

Jag får ofta frågan varför inte fler startar eller driver företag. Idag har cirka nio procent av den svenska befolkningen i arbetsför ålder företagande som huvudsaklig sysselsättning. Men med tanke på att fler än hälften av svenskarna kan tänka sig att starta företag är det alltså betydligt fler som säger sig vilja vara företagare än som faktiskt är det. Vad beror det på egentligen? Och hur skapar vi rätt förutsättningar för att fler ska våga ta steget och förverkliga sin företagardröm?

I den årliga Entreprenörskapsbarometern, Sveriges mest omfattande attitydundersökning till att starta och driva företag framtagen av Tillväxtverket, lyfts olika förklaringar.

Mycket har att göra med externa faktorer som lagar och myndighetsregler, utformningen av socialförsäkrings- och trygghetssystemen samt den allmänna kunskapen om företagande och vart man kan vända sig för att få mer information, tips och råd. I det sistnämnda fallet anser jag att vi som bank spelar en viktig roll. Varje vecka har vi förmånen att träffa hundratals företagare och få en unik inblick i deras vardag och affär. Det har gett oss mångårig kunskap om hur företag inom en mängd olika branscher har tacklat sina största utmaningar och tagit vara på sina bästa möjligheter. Vår samlade erfarenhet är vår bästa tillgång och vi vill därför sprida all expertkunskap vi kan för att uppmuntra och utbilda fler i hur de kan gå tillväga för att starta och driva eget företag. Det går även att finna vägledning och råd hos en mängd lokala nätverk och andra organisationer så som Nyföretagarcentrum och Almi.

Andra utmaningar som nämns i Entreprenörskapsbarometern är kopplade till individen, där många helt enkelt tycker att de saknar en tillräckligt bra affärsidé, att riskerna känns för stora, eller att de inte vet hur de ska gå tillväga eller är osäkra på om de är beredda att genomgå de yrkesmässiga förändringar som krävs. Här tror jag att andra företagare som redan tagit steget är otroligt viktiga förebilder och kan spela en avgörande roll för de som går i tankarna om att starta men inte vågar.

Detta är även anledningen till att vi på Nordea stöttar plattformar där startups och tillväxtföretag får visa upp sig och berätta om sin resa och hur dem har gått tillväga. Ett exempel på ett sådant initiativ är Serendipity Challenge, en av Sveriges största entreprenörstävlingar där 50 av Sveriges mest innovativa framtidsbolag tävlar om titlarna ”Årets startupbolag” och ”Årets tillväxtbolag”. Tävlingen syftar till att exponera entreprenörskap och ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Då Nordea är huvudpartners till tävlingen kommer vi finnas som stöd och bollplank för de 50 finalistbolagen under tävlingsdagarna i Almedalen den 3 till 5 juli. Vi kommer även se till att fortsätta sprida all den erfarenhet, kunskap och tips vi samlar på oss av att träffa dessa entreprenörer så att fler kan ta del av det, bli inspirerade och våga ta steget att starta eget företag. För det behöver vi!

Av samma anledning har vi också tagit fram en programserie som vi kallar Smart företagande. Där diskuterar jag, tillsammas med min kollega Susanne Helin, vanliga frågor och svar kring företagande. Några exempel på ämnen vi tar upp är olika typer av risker och hur du bäst hanterar dem, hur du ska tänka kring finansiering och hur du attraherar och behåller din personal. Du hittar alla program här. I höst släpper vi ännu fler program i serien så håll utkik! 

Vill du höra mer om hur Sverige kan bli bättre på att skapa rätt förutsättningar för företagare, så kom och besök Nordeas seminarium den 4 juli i Visby under Almedalsveckan där jag och min kollega Maria Skoglund och en av våra kunder Gisele Mwepu som driver företaget Okapi Finance just kommer att prata om detta. Läs mer om seminariet här.

Senaste blogginlägg av Stefan Andersson

Stefan Anderssons blogg om företagande

Årsreflektioner ger insikt och reflektion

Företag Stefan Andersson

En årsreflektion ger mig möjlighet att tänka igenom vad som gått bra men också förstå vad jag behöver ändra eller tänka om inför nästa år.

Stefan Anderssons blogg om företagande

Därför är sociala företag framtiden

Företag Stefan Andersson

Vad är då socialt entreprenörskap och varför är det så viktigt att initiativ som Norrsken Foundation finns till?

Stefan Anderssons blogg om företagande

I behov av finansiering? Tänk på det här först!

Företag Stefan Andersson

Stefan Andersson tipsar om vad som är bra att tänka på när man söker finansiering

Stefan Anderssons blogg om företagande

Nöjda medarbetare är nyckeln till framgång

Företag Stefan Andersson

Stefan Andersson om hur nöjda medarbetare är nyckeln till framgång

Med Almedalen i backspegeln

Företag Digitala tjänster Stefan Andersson

Reflektioner av Stefan Andersson