Nordeas experter

Här hittar du kontaktuppgifter till några av våra experter inom olika områden i banken. Du kan alltid kontakta pressjouren för hjälp med att hitta rätt expertis att prata med.

Arvid Krönmark 

Arvid Krönmark

Bolånechef

Kontakt via pressjouren:  0771 40 10 60

 

 

Anders Stenkrona

Sparexpert

Kontakt via pressjouren::  0771 40 10 60

 

När du kontaktar oss som representant för ett mediaföretag (som journalist, reporter, etc) ber vi dig om ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi gör detta för att hantera våra mediarelationer, med det så kallade berättigade intresset i artikel 6 (f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, som rättslig grund. Nordeas berättigade intresse i det här sammanhanget är att effektivt kunna hantera sina mediarelationer. Dina personuppgifter delas endast av berörda personer på Nordeas kommunikationsavdelning som arbetar med mediahantering, inklusive medarbetare hos andra juridiska personer inom Nordeakoncernen i den mån de behöver uppgifterna i sitt arbete. Vi sparar uppgifterna så länge som den aktuella frågan behandlas i medierna, dock högst två år, med avseende på effektiv mediahantering. Vi gör också regelbundna översyner av relevansen i uppgifterna. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Nordeas dataskyddspolicy.