Presskontakt

För press- och mediafrågor: 0771 40 10 60

Pressjouren är bemannad vardagar 08.00-20.00 och helger 09.00-20.00.

Observera att numret endast är för press- och mediefrågor.

Är du student och vill ha hjälp med examensarbete eller söker praktik? Ring +45 554 75 600, välj land och sedan val 2 för People Direct.

Söker du ett partnerskap eller samarbete? Besök nordea.com där det finns ett ansökningsformulär.

Är du leverantör och vill erbjuda produkter eller tjänster? Besök Nordeas leverantörsportal och läs hur du går tillväga.

När du kontaktar oss som representant för ett mediaföretag (som journalist, reporter, etc) ber vi dig om ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi gör detta för att hantera våra mediarelationer, med det så kallade berättigade intresset i artikel 6 (f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, som rättslig grund. Nordeas berättigade intresse i det här sammanhanget är att effektivt kunna hantera sina mediarelationer. Dina personuppgifter delas endast av berörda personer på Nordeas kommunikationsavdelning som arbetar med mediahantering, inklusive medarbetare hos andra juridiska personer inom Nordeakoncernen i den mån de behöver uppgifterna i sitt arbete. Vi sparar uppgifterna så länge som den aktuella frågan behandlas i medierna, dock högst två år, med avseende på effektiv mediahantering. Vi gör också regelbundna översyner av relevansen i uppgifterna. 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i Nordeas dataskyddspolicy.