Svensk tillväxt toppar i år

Plant in hands
14-03-12 9:00 | Konjunkturrapporter

Valåret 2014 växer svensk ekonomi med nära 3 procent.

Hushållens konsumtion förblir den viktigaste drivkraften samtidigt som export och investeringar vänder uppåt. Nästa år dämpas tillväxten något i takt med att den ekonomiska politiken blir stramare, enligt Nordeas prognos.

Läs hela rapporten. (pdf, 1 MB)