Ovanliga tider

Businessman
15-03-11 9:00 | Konjunkturrapporter

Svensk ekonomi utvecklas starkt och sysselsättningen fortsätter att öka snabbt. Exporten tar äntligen fart tack vare stigande efterfrågan från bland annat euroområdet. Trots en konjunkturell förbättring bedrivs en mycket expansiv penningpolitik i såväl Sverige som i Europa medan den amerikanska centralbanken däremot lättar på gasen i år.

Läs hela rapporten (pdf, 1 MB)