Varannan pensionär har kvar bolån

14-11-20 9:30 | Privatekonomiska undersökningar

Av dagens pensionärer, eller de som har sin pension i en relativt nära framtid, är det närmare fyra av tio som känner oro för att pensionen inte ska räcka till, och att ekonomin blir sämre än förväntat. Hälften kommer att ta av sitt sparande och sina investeringar för att klara sin ekonomi, och tre av tio kommer att flytta till en mindre bostad, enligt Nordeas undersökning. 

Undersökningen (pdf, 258 KB)