Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 27.10.2021

2021-10-27 21:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
27.10.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 27.10.2021 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

  

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XSTO

679 917

10,76

7 315 437,62

XHEL

254 115

10,75

2 731 583,78

CEUX

349 381

10,76

3 758 114,71

AQEU

69 141

10,75

743 376,46

TQEX

1 494

10,74

16 038,40

XCSE

48 903

10,75

525 507,25

Summa

1 402 951

10,76

15 090 058,21

  

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 9,9734 och DKK till EUR 7,4395
** Avrundat till två decimaler

Den 20 oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 2,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 38 263 094 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents