Datasäkerhet

Säker inloggning

Säkerhetslösning

Användarens identitet verifieras mot Corporate Netbank antingen genom:

 • Korläsare utan sladd
 • Kortläsare med sladd
 • Nordea Koder-appen

Denna inloggningsinformation är personlig. Du får inte överlåta chipkortet till någon annan användare.

Inloggningsinformationen får bara anges sedan du försäkrat dig om att du befinner dig på en säker sida tillhörande Corporate Netbank. Titta efter ett hänglås i webbläsarens statusfält eller till höger om adressfältet i webbläsaren. Hänglåset betyder att webbläsaren har en krypterad tunnel till Nordea. Du kan kontrollera att tunneln går till Nordea genom att klicka på hänglåset.

Trygg dataöverföring via Internet

Tack vare den krypterade tunneln (SSL-kryptering) kan informationen varken läsas eller manipuleras av någon obehörig när den sänds mellan din webbläsare och Nordea.

Antivirusprogram

Virus och annan skadlig programvara är ett konkret hot mot alla datoranvändare. Virus kan smitta via USB-minnen (eller andra flyttbara medier), e-postmeddelanden, eller laddas ner automatiskt medan du är ute på Internet.

 • Kör alltid ett erkänt antivirusprogram på din dator
 • Se till att ditt antivirusprogram innehåller de senaste uppdateringarna
 • Om du upptäcker en virusattack, kontakta genast ditt företags IT-avdelning eller IT-säkerhetsansvariga, och undvik att använda datorn till dess att viruset avlägsnats.

Webbläsare

Konfigureringen av din webbläsare har stor betydelse för datorsäkerheten. Din webbläsare kan vara inställd för att acceptera att köra externa program, men detta bör inte ske urskillningslöst. Vi rekommenderar att du:

 • använder den senaste versionen av din webbläsare
 • konfigurerar webbläsaren så att du blir tillfrågad om du vill föra över program från datorn till Internet eller tvärtom
 • endast laddar ner filer från leverantörer som du litar på
 • endast accepterar signerade appletar, ActiveX-kontroller och liknande från pålitliga leverantörer, alternativt avstår helt från importer
 • som ett minimiskydd  använda webbläsarens standardinställningar för säkerhet.

Brandvägg

Du bör alltid ha en brandvägg som skydd. Om din dator är ansluten till företagets lokala nätverk brukar det normalt finnas en brandvägg mellan det nätverket och Internet. Brandväggen hindrar obehöriga från att ta sig från Internet.

Om du saknar brandvägg, till exempel om du använder en fristående dator, rekommenderar vi att du installerar en personlig brandvägg på din dator och bara tillåter nödvändig trafik.

För att komma till Nordeas Corporate Netbank öppnar du protokollet HTTPS på port 443 i brandväggen. Högst säkerhetsnivå får du genom att endast öppna för utgående trafik, OUT, genom porten i brandväggen, och exempelvis bara till Nordeas URL-adress: https://solo.nordea.com/nsc/engine.

Spärra åtkomst till Corporate Netbank

Om du har förlorat din inloggningsinformation eller av andra skäl befarar att kortet och/eller Nordea Koder-appen kan missbrukas måste kortet spärras omedelbart och ett nytt kort aktiveras. 

Kontakta Nordea så spärrar vi det gamla kortet, aktiverar ett nytt åt dig och spärrar din Nordea Koder-app.