Mobil inloggning

Introduktion

Nordea Koder är vår nya mobila inloggningsmetod för flera av våra digitala kanaler. Här hittar du information om appens fördelar, hur du kommer igångloggar inbekräftar och verifierar en betalning.

Fördelar

Kom igång

För att använda mobil inloggning måste du ha:

 • En mobil enhet (iOS 7.0 eller senare, Android 2.3 eller senare, WindowsPhone)
 • Laddat ner appen Nordea Koder
 • Kort och kortläsare för att aktivera mobil inloggning första gången
 • Blivit tillåten att använda mobil inloggning av din Corporate Netbank administratör
 • Ditt mobiltelefonnummer registrerat i Corporate Netbank Administration av din administratör (för att ta emot aktiveringskod).

Aktivera mobil inloggning

Aktivera mobil inloggning i Corporate Netbank genom att:

 • Logga in med kortläsare
 • Gå till Min profil och vid 'Mobil inloggning’ klicka på Aktivera, följ instruktionerna.

Tips: Notera ditt Inloggnings-ID. Detta används när du loggar in med mobil inloggning.

Kolla att ditt telefonnummerär korrekt och välj vilket namn du vill använda.

Godkänn med ditt kort och kortläsare

Offline

Om du inte har tillgång till Internet kommer appen att känna av det automatiskt. Du behöver då byta till ”är appen din offline?” på inloggningssidan. Om du återfår Internetanslutning medan du arbetar i Corporate Netbank kan du alltid byta tillbaka.

 1. Skriv ditt Inloggnings-ID i fältet för Inloggnings-ID. (Du kan hitta ditt Inloggnings-ID i Corporate Netbank under 'Min profil')
 2. Öppna Nordea Koder-appen och välj ’Logga in – LOGIN’
 3. I Nordea Koder-appen, ange din PIN
 4. På inloggningssidan för Corporate Netbank, skriv in svarskoden som du fick i Nordea Koder-appen
 5. Klicka på ‘Logga in’. 

Du är nu inloggad i Corporate Netbank.

Bekräfta

Du kan bekräfta i Corporate Netbank med Nordea Koder-appen, oavsett om din telefon har tillgång till internet eller inte. Att logga in och bekräfta fungerar likadant – du behöver bara din app och din PIN-kod.

Online

Se till att du är inloggad i Corporate Netbank med Nordea Koder-appen.

 1. Välj det som du vill bekräfta
 2. Klicka 'Bekräfta'
 3. Öppna appen Nordea Koder på din mobila enhet. (Om du har mer än en användare på din mobile enhet, se till att du har valt rätt användare)
 4. Appen visar information om det du är på väg att bekräfta. Bekräfta genom att ange din PIN-kod.

Offline

 1. Välj det som du vill bekräfta
 2. Öppna appen Nordea Koder och välj 'Bekräfta – SIGN’
 3. I appen, ange kontrollkoden
 4. Ange din PIN-kod
 5. I Corporate Netbank, skriv in svarskoden
 6. Klicka på 'Bekräfta'.

Verifiera

Du kan verifiera betalningar i Corporate Netbank med Nordea Koder-appen, oavsett om din telefon har tillgång till internet eller inte.

Online

 1. Välj den betalning som du vill verifiera
 2. Klicka på 'Verifiera'
 3. Öppna appen Nordea Koder
 4. Se till att detaljerna i Nordea Koder-appen är korrekta
 5. Om detaljerna är korrekta, klicka på ‘Fortsätt till bekräftelse'
 6. Ange din PIN-kod

Betalningen är nu verifierad.

Offline

 1. Välj den betalning som du vill verifiera
 2. Öppna appen Nordea Koder och välj 'Bekräfta – SIGN'
 3. Ange kontrollkoden i appen
 4. Ange din PIN
 5. I Corporate Netbank, skriv in svarskoden
 6. Klicka på 'Verifiera'

Betalningen är nu verifierad.

För mer information - välkommen att kontakta vår Support.