Nordeakoncernen – FATCA-information

Sverige har tecknat ett avtal med USA som bygger på den amerikanska skattelagen FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Avtalet innebär att vi ska identifiera och redovisa saldon på konton som ägs av så kallade "US persons" till Skatteverket, som rapporterar till den amerikanska skattemyndigheten. Du kan läsa mer om avtalet och lagen FATCA på Bankföreningens hemsida via länkarna till höger.

Legalt namn

GIIN

GIIN
garanterande enhet

FATCA status

Nordea Bank AB (publ)NATWSC.00000.LE.752N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Life Assurance Finland LtdNATWSC.00001.ME.246N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Liv & Pension, livforsikringsselskab A/SNATWSC.00006.ME.208N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity Holding A/SNATWSC.00007.ME.208N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity I A/SNATWSC.00008.ME.208PWD3ZY.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity II - EU Mezz A/SNATWSC.00009.ME.208GC4K5U.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity II - EU MM Buyout A/SNATWSC.00010.ME.208EY2VW3.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity II - Global A/SNATWSC.00011.ME.20822C6D8.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Private Equity III - GLOBAL A/SNATWSC.00012.ME.2085NL784.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
PWM Global PE III ApSNATWSC.00013.ME.2082NA5BK.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Funds LtdNATWSC.00014.ME.246HA4YMT.00000.SP.246Reporting Model 1 FFI
Nordea Life Holding ABNATWSC.00015.ME.752N/AReporting Model 1 FFI
Livforsikringsselskapet Nordea Liv Norge ASNATWSC.00016.ME.578N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Life & Pensions Investments Norway S.à.R.LNATWSC.00017.ME.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Investment Funds S.A.NATWSC.00020.ME.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ)NATWSC.00021.ME.752N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank S.A.NATWSC.00023.ME.442N/AReporting Model 1 FFI
OOO Promyshlennaya Companiya VestkonNATWSC.00032.ME.643N/AParticipating FFI
Joint Stock Company Nordea BankNATWSC.00033.ME.643N/AParticipating FFI
Nordea Bank AB Singapore BranchNATWSC.00000.BR.702N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank AB Shanghai BranchNATWSC.00000.BR.156N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank Latvia BranchNATWSC.00000.BR.428N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank Lithuania BranchNATWSC.00000.BR.440N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank Estonia BranchNATWSC.00000.BR.233N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank AB London BranchNATWSC.00000.BR.826N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank AB Frankfurt BranchNATWSC.00000.BR.276N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB (publ), SverigeNATWSC.00000.BR.208N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank AB (publ), filial i NorgeNATWSC.00000.BR.578N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank AB (publ), Finnish BranchNATWSC.00000.BR.246N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Bank S.A., Zürich BranchNATWSC.00023.BR.756N/AReporting Model 2 FFI
Nordea Bank S.A., Singapore BranchNATWSC.00023.BR.702N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Fund Management, Filial af Nordea Funds Oy, FinlandNATWSC.00014.BR.2086MLR51.00000.SP.208Reporting Model 1 FFI
Nordea Funds Ab, Svensk filialNATWSC.00014.BR.75202YIYN.00000.SP.752Reporting Model 1 FFI
Nordea Funds, Norwegian branchNATWSC.00014.BR.578NTZNV3.00000.SP.578Reporting Model 1 FFI
Nordea 1, SICAV0H5GAA.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Fund of Funds, SICAV8ERRC0.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Multi Label, SICAVYW6L5F.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Institutional Investment Fund, SICAV-FISNEUVGJ.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Dedicated Investment Fund, SICAV-FISHBBRAC.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Specialised Investment Fund, SICAV-FISGFRONZ.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Alternative Investment, SICAVNNWJMX.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea Asset Allocation Fund, FCPD0B2TH.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea International Fund, FCPXKDSG8.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI
Nordea International Equity FundZ4HLX4.99999.SL.124N/AReporting Model 1 FFI
Nordea 2, SICAV06V0C2.99999.SL.442N/AReporting Model 1 FFI