Nordean yhtiökokous 2021

Helsinki Skyline

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Viimeisimmät tiedot yhtiökokouksesta

Nordea Bank Oyj:n vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 24. maaliskuuta.

Ilmoittautuminen

Tällä verkkosivustolla julkaistaan 3–5 viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta kutsu, joka sisältää tiedot ilmoittautumisesta.

Käsiteltävät asiat

Osakkeenomistajien, jotka haluavat ehdottaa jotain yhtiökokoukselle kuuluvaa asiaa käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on toimitettava siitä kirjallinen pyyntö hallitukselle. Ehdotusten tulee olla hallituksella viimeistään 28. tammikuuta 2021.

Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen:

Nordea
The Board of Directors
c/o Group Legal, VV7320
Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Finland

Yhtiökokoukseen liittyvät lehdistötiedotteet ja pörssitiedotteet