Strategiamme

Haluamme entistä vahvemmin olla ensisijainen kumppani pohjoismaisille asiakkaille

Strategiamme perustuu tavoitteeseen olla paras pankki asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkeenomistajillemme, ja se on suunniteltu tukemaan visiomme toteuttamista. Kaiken toimintamme tulisi viime kädessä tähdätä siihen, että olemme ensisijainen kumppani henkilö- ja yritysasiakkaille, jotka tarvitsevat laajan valikoiman rahoituspalveluja. Näin luomme arvoa osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle.

Olemme määritelleet strategiamme toteuttamisen kannalta kaksi avaintekijää:

  • johtoasema digipalvelujen tarjoajana 

  • vastuullisuus keskeisenä osana liiketoimintaa.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Digitalisaatio

Tavoitteenamme on olla johtava digipalvelujen tarjoaja omalla toimialallamme. Meillä on vakaa halu tarjota kilpailukykyinen digitaalinen asiakaskokemus. Haluamme tarjota asiakkaillemme kaikki tarvittavat digitaaliset tuotteet ja palvelut sekä säilyttää johtavan asemamme mobiilipankkipalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa. Tavoitteemme vuodelle 2025 on kasvattaa digipalveluja aktiivisesti käyttävien asiakkaiden määrää vähintään 25 prosenttia.

Luomme itsepalvelutyökaluja kaikkien päivittäisten pankkiasioiden hoitoa varten ja aiomme kaksinkertaistaa digitaalisten tuotteidemme ja palvelujemme määrän vuoteen 2025 mennessä. Hyödynnämme osaamistamme ja uusinta teknologiaa, jotta voimme tarjota turvallisia, helppokäyttöisiä ja entistä yksilöllisempiä tuotteita ja palveluja.

Kun yhdistämme digitaaliset neuvontapalvelut ja ihmisen antaman asiantuntijaneuvonnan, voimme auttaa henkilö- ja yritysasiakkaitamme saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa yksilöllisellä ja vastuullisella tavalla. Hyödynnämme digitalisaatiota myös toiminnan tehokkuuden parantamisessa, talousrikollisuuden entistä tehokkaammassa torjunnassa ja liiketoimintamme kestävyyden vahvistamisessa.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Vastuullisuus

Meillä on hyvät edellytykset tukea asiakkaidemme siirtymistä kestävään tulevaisuuteen. Olemme sitoutuneet olemaan nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi olemme asettaneet keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vähentää luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Tätä, samoin kuin muita vuodelle 2030 asettamiamme tavoitteita, tukevat vuosille 2023–2025 asettamamme tavoitteet. Näillä tavoitteilla varmistamme myös sen, että pankin riskiprofiili pysyy vahvana. Uudet vihreät teknologiat ja hiilestä irtautuminen tarjoavat erinomaisia sijoitus- ja rahoitusmahdollisuuksia, ja niihin liittyvä kysyntä on vahvaa – haluamme lisätä myönteistä vaikutustamme.

Painopistealueet

Strategiamme perustuu kolmeen painopistealueeseen: tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen, keskitymme kannattavaan kasvuun sekä tehostamme toimintaa ja pääoman käyttöä.

  • Uudistamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa toimintamalliamme tarjoamalla alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen. Tämä on tapamme pitää asiakkaat kaiken keskiössä. Teimme vuonna 2022 merkittäviä investointeja parantaaksemme digipalvelujamme edelleen, ja olemme saaneet niistä tunnustusta useissa ulkopuolisten yhtiöiden tekemissä kyselyissä.
     
  • Vastuullisuuteen liittyvä painopisteemme on se, että tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuksia valita kestäviä ratkaisuja ja edistämme siirtymää hiilineutraaliuteen. Ymmärrämme, että meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet ja vastuu johtaa kehitystä tällä osa-alueella.
     
  • Arvon luomista osakkeenomistajillemme tukevat entistä tehokkaampi toiminta ja pääoman käyttö, jotka on määritelty tärkeimmiksi hankkeiksi strategisessa suunnitelmassamme. Toimintaa tehostetaan optimoimalla prosesseja ja parantamalla tuottavuutta. Pääoman käyttö tehostuu, kun pääomaa hyödynnetään neljällä liiketoiminta-alueellamme entistä paremmin.