Strategiamme

Nordean painopistealueet

Tarjoamme alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen

Uudistamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuvaa pankkitoimintaa tarjoamalla alan parhaan monikanavaisen asiakaskokemuksen. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme johdonmukaisen ja saumattoman asiointikokemuksen niin verkossa, puhelimessa kuin henkilökohtaisissa tapaamisissa. Lähestymistavassamme yhdistyvät asiantuntevien neuvojiemme tarjoama henkilökohtainen neuvonta ja palvelu sekä modernin teknologian tarjoama helppous ja räätälöitävyys. 

Keskitymme kannattavaan kasvuun

Investoimme jatkuvasti visiotamme tukeviin tärkeimpiin osa-alueisiin. Olemme viime vuosina vahvistaneet luotonantoa, säästämistä ja maksuliikennettä sekä kehittäneet suuryritysten tuote- ja palveluvalikoimaa muun muassa kassanhallinnan ja kaupan rahoituksen osalta. Vahva taloudellinen asemamme on mahdollistanut valikoidut yritysostot, jotka tukevat salkkuamme ja kasvuamme. Keskitymme aina kannattaviin kasvumahdollisuuksiin, jotka tukevat kykyämme kasvattaa konsernin tuottoja nopeammin kuin kuluja.

Tehostamme toimintaa ja pääoman käyttöä

Koska olemme Pohjoismaiden suurin finanssipalvelukonserni, meillä on strategisia etuja ja kustannusetuja, jotka mahdollistavat entistä tehokkaamman toiminnan ja ylivertaisen arvon luomisen. Pyrimme digiteknologian, analytiikan ja enenevässä määrin tekoälyn avulla yksinkertaistamaan pankin prosesseja, parantamaan tuottavuutta ja tarjoamaan digitaalisia pankkipalveluja tehokkaasti. Teknologialla on kriittinen rooli, kun torjumme talousrikollisuutta ja vahvistamme kyberturvallisuutta. Näin varmistamme, että Nordea on vahva ja turvallinen kumppani.  

 

Koko 200-vuotisen historiamme ajan olemme pyrkineet olemaan vahva ja turvallinen pankki, joka tukee asiakkaitaan kaikissa suhdanteissa.

Konsernijohtaja Frank Vang-Jensen.

Nordean avaintekijät

Painopistealueitamme koskevien tavoitteiden saavuttamista tukee kaksi avaintekijää. Toinen on johtava asema digipalvelujen tarjoajana, sillä digitaalisten teknologioiden avulla voimme tarjota poikkeuksellisen hyviä pankkipalveluja nyt ja tulevaisuudessa. Toinen on vastuullisuuden ottaminen osaksi ydinliiketoimintaamme, sillä haluamme tukea asiakkaitamme kestävien liiketoimintamallien käyttöönotossa.

Rahoitusalan digitaalinen edelläkävijä

Olemme rakentaneet yhden alan parhaista digitaalisista tuote- ja palveluvalikoimista. Tulevaisuuden digipalveluissa korostuvat ennen kaikkea asioinnin helppous ja saatavuus. Haluamme, että asiakkaamme voivat hoitaa raha-asiansa vapaasti haluamallaan tavalla silloin kun se heille parhaiten sopii. Vuonna 2023 digipalvelujamme käytettiin ennätyksellisen paljon: asiakkaamme kirjautuivat palveluihin yli 1,4 miljardia kertaa. 

Asiakkaat voivat hakea asuntolainaa mobiilipankissa, saada digitaalisen lainalupauksen minuuteissa, allekirjoittaa lainasopimukset digitaalisesti sekä vaihtaa helposti vaihtuvasta korosta kiinteään ja päinvastoin. Henkilöasiakkaille suunnattujen säästämisen tuotteiden tapahtumista 63 prosenttia toteutetaan nyt digitaalisten kanavien kautta. Lisäksi verkkosivuillamme on käytössä chat-toiminto, joka vastaa nopeasti asiakkaittemme kaikkiin kysymyksiin.  

Kasvavan digipalveluvalikoimamme ansiosta voimme jatkuvasti kehittää uusia tapoja olla henkilökohtainen, asiantunteva ja vastuullinen pankki. Nordeasta saa aina henkilökohtaista palvelua riippumatta siitä, miten asiakkaat asioivat kanssamme. 

Lue lisää digistrategiastamme

Olemme sitoutuneita vähähiiliseen talouteen

Rahoitusalalla on käsissään avaimet edistää siirtymää kestävään tulevaisuuteen. Me Nordeassa keskitymme pienentämään ympäristövaikutuksiamme ja mahdollistamaan asiakkaillemme vastuulliset valinnat, kun he sijoittavat, säästävät ja ottavat lainaa. 
 
Lähes 15 vuoden ajan olemme saaneet kansainvälistä tunnustusta vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä. Viime aikoina olemme nousseet vastaavaan asemaan myös ESG-sijoitusten tarjoajana.  

Hyödynnämme suurta kokoamme myös jatkossa, kun pyrimme kasvattamaan vaikuttavuuttamme. Auttaaksemme asiakkaitamme siirtymään vähähiiliseen talouteen olemme järjestäneet yli 135 miljardia euroa vastuullista rahoitusta pelkästään kahden viime vuoden aikana. Vuonna 2023 olimme lisäksi johtava kestävien yrityslainojen tarjoaja Pohjoismaissa. 
 
Yksi tärkeistä tavoitteistamme on myös luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti tavoitettamme vähentää näitä päästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä on tärkeä välietappi ennen vuotta 2050, johon mennessä olemme sitoutuneet olemaan nollapäästöinen pankki. 

Näin edistämme siirtymää

Tavoitteemme

Tavoittelemme markkinoiden parasta tulosta digitaalisessa kasvussa, vastuullisuudessa 
ja kannattavuudessa seuraavin keinoin:

Taloudellinen tavoite vuodelle 2025

>15%

oman pääoman tuotto.