Asiakkaiden ja tilitapahtumien seuranta

Nordealla on miljoonia asiakkaita ja käsittelemme vuosittain useita miljardeja tilisiirtoja. Olemme tehneet viime vuosina merkittäviä investointeja talousrikollisuuden torjuntaan, jotta pystymme seuraamaan näin suuria tapahtumamääriä ja huomaamaan mahdollisen laittoman toiminnan.

Olemme tehneet parannuksia IT-järjestelmiimme, palkanneet lisää henkilöstöä talousrikollisuuden torjuntaan ja lisänneet koko henkilöstölle suunnattua koulutusta.

Teemme jatkuvasti työtä talousrikollisuuden huomaamiseksi ja estämiseksi:

Tarkistus

Asiakkaiden tietoja ja tapahtumia verrataan tiettyihin listoihin, esimerkiksi EU:n pakotelistaan. Tarkistus on osa asiakassuhteen aloittamista, ja tarkistuksia jatketaan säännöllisesti.

Seuranta

Asiakassuhteita ja tapahtumia seurataan jatkuvasti, jotta huomataan epätavallinen toiminta ja epätavalliset tapahtumat.

Epätavallinen toiminta ja epätavalliset tapahtumat johtavat sisäiseen hälytykseen ja tutkimuksiin. Epäilyttävästä toiminnasta ja epäilyttävistä tapahtumista ilmoitetaan asianomaisille viranomaisille. Tällaisissa tapauksissa voimme joutua harkitsemaan myös asiakassuhteen lopettamista.

>3

miljardia tapahtumaa seurataan vuosittain

>3 400

nordealaista työskentelee yksinomaan talousrikollisuuden estämisen parissa

Kaikille

nordealaisille annetaan talousrikollisuuden estämistä koskevaa koulutusta

1,5

miljardia euroa käytetty talousrikollisuuden torjuntaan vuodesta 2015 lähtien

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Epäilyttävän liiketoimen ilmoittaminen

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta (SAR) on rahoituslaitoksen paikalliselle rahanpesun selvittelykeskukselle tekemä ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta tai toiminnasta. Epäilyttävästä liiketoimesta on ilmoitettava yleensä silloin, kun asiakkaan toiminta ei näytä Nordean mielestä järkevältä tai on kyseiselle asiakkaalle epätavallista tai sen tarkoituksena näyttää olevan ainoastaan sellaisen toisen liiketoimen kätkeminen, joka saattaa viitata rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen.

Ilmoitus tehdään kunkin maan rahanpesun selvittelykeskukselle, joka kokoaa tällaisia ilmoituksia ja selvittää niitä. Kaikkien nordealaisten vastuulla on tunnistaa mahdollisesti epäilyttävät tai epätavalliset liiketoimet ja toiminta. Niistä raportoidaan tietylle yksikölle, joka vastaa epäilyttävän liiketoimen tai toiminnan tutkimisesta ja ilmoituksen tekemisestä. Nordea ei saa kertoa ilmoituksen tekemisestä asiakkaille eikä liiketoimen osapuolille. Emme myöskään voi jakaa tietoa ilmoituksista muiden rahoituslaitosten kanssa.