Nordean yhtiökokous

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista. Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Tutustu yhtiökokoussivuihimme täällä.

Nordean yhtiökokous

Nordea sijoituskohteena

Katso esitys Nordeasta sijoituskohteena Pörssisijoittajan Viikolta 12.9.2022. 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Usein kysyttyä Nordean osingonmaksusta

Nordean yhtiökokous järjestetään maaliskuun 24. päivä ja näin ollen osingon irtoamispäivä on maaliskuun 25. päivä. Aikaisin maksupäivä on 4. huhtikuuta 2022.

Tilikaudelta 2021 maksettavaksi osingoksi ehdotetaan noin 0,69 euroa osakkeelta. Tämä perustuu liikkeessä olevien osakkeiden arvioituun määrään päivänä, jolloin osinkopäätös tehdään.

Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka omistavat tai ostavat osakkeita päivänä, jona Nordean varsinainen yhtiökokous tai hallitus päättää osingonmaksusta. Nordean yhtiökokous järjestetään 24.3.2022 ja osingon irtoamispäivä on 25.3.2022.

Se riippuu pankistasi ja asuinmaastasi, mutta aikaisin mahdollinen maksupäivä on 4.4.2022.

Suomen uusi lähdeverolainsäädäntö tuli voimaan 1. tammikuuta 2021. Se vaikuttaa kaikkiin Suomen ulkopuolella asuviin osakkeenomistajiin, joilla on suomalaisia arvopapereita ulkomaisessa pankissa. Uudessa laissa säädetään yksityiskohtaisesti siitä, milloin verosopimuksen mukaisia lähdeverokantoja voidaan soveltaa osinkoihin maksuhetkellä. Lisätietoa uudesta lainsäädännöstä on saatavilla Verohallinnon verkkosivuilta

Uuden verotusmallin ja verovelvollisuutta koskevan säännöksen vuoksi osinkojen verosopimusetuuksien soveltamiseen liittyy rajoituksia. Kun verosopimusetuuksia ei voida soveltaa, osingosta pidätetään 35 prosentin enimmäisvero. Liikaa perityn veron palautusta voi hakea Verohallinnolta osinkotulon maksuvuoden päätyttyä. Lisätietoa palautuksen hakemisesta on saatavilla täältä

Neuvomme kaikkia osakkeenomistajia hankkimaan tietoa uuteen lähdeverolainsäädäntöön liittyvistä paikallisista käytännöistä osakkeita säilyttävältä pankilta.

Usein kysyttyä osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta:

Omien osakkeiden takaisinosto tarkoittaa sitä, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta. Takaisinosto on keino palauttaa pääomaa osakkeenomistajille samaan tapaan kuin maksamalla osinkoa.

Nordean pääomaa ja osingonmaksua koskevien periaatteiden näkökulmasta näitä kahta työkalua käytetään eri syistä. Tavoitteenamme on maksaa 60–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille osinkona. Takaisinostoja taas käytämme ylimääräisen pääoman jakamiseen osakkeenomistajille.

Sijoittajien näkökulmasta osinko on suora käteismaksu osakkeenomistajille, kun taas osakkeiden takaisinostossa yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta. Käytännössä sekä osingot että takaisinostot pienentävät viime kädessä yhtiön markkina-arvoa niihin käytetyllä käteissummalla. Erona on se, että takaisinosto vähentää liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärää ja kasvattaa näin suhteellisesti yksittäisen osakkeen tuottamia oikeuksia, kun taas osinko ei vaikuta suhteellisesti yksittäisen osakkeen tuottamiin oikeuksiin vaan tarjoaa osakkeenomistajalle vastaavan määrän käteistä.
Jos osakkeenomistaja haluaa mieluummin saada osingon tapaisen käteismaksun kuin kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan, hän voi takaisinostojen aikana myydä vastaavan osuuden osakkeistaan markkinoilla. Lisäksi osinkoja ja takaisinostoja kohdellaan eri tavalla myös esimerkiksi verotuksessa. 

Periaatteemme on, että osinkoa maksetaan osakkeenomistajille 60–70 prosenttia tilikauden tuloksesta. Ylimääräistä pääomaa, jota meillä selkeästi on tällä hetkellä, puolestaan jaetaan osakkeenomistajille takaisinostojen kautta.

Emme kommentoi osakkeemme arvoa. Osakkeiden takaisinostojen tarkoitus on jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Lue lisää osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta täältä. (sivut vain englanniksi).

 

share price

 

Avainluvut (Q2 2022)

€611 mrd.

Taseen loppusumma

€1 361 milj.

Liikevoitto

€356 mrd.

Hoidossa oleva varallisuus

16,6 %

Ydinvakavaraisuussuhde (6,3 %-yksikköä yli vaatimuksen)

49 %

Kulu/tuotto-suhde

13,3 %

Oman pääoman tuotto

 

Sijoittajauutiset

Kaikki sijoittajauutiset osakkeenomistajille ja sijoittajille (englanniksi)

Lue sijoittajauutisia

Tavoitteet vuodelle 2025

Nordean vastuullisuustavoitteet vuodelle 2025 (englanniksi).

Lue lisää

Nordean hallinto

Lue Nordean hallinnosta ja ylimmästä johdosta

Lue lisää

Nordea yhteiskunnassa

Pankkina pyrimme mm. parantamaan koululaisten taloustaitoja

Lue lisää