Usein kysyttyä osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta:

Omien osakkeiden takaisinosto tarkoittaa sitä, että yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta. Takaisinosto on keino palauttaa pääomaa osakkeenomistajille samaan tapaan kuin maksamalla osinkoa.

Nordean pääomaa ja osingonmaksua koskevien periaatteiden näkökulmasta näitä kahta työkalua käytetään eri syistä. Tavoitteenamme on maksaa 60–70 prosenttia tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille osinkona. Takaisinostoja taas käytämme ylimääräisen pääoman jakamiseen osakkeenomistajille.

Sijoittajien näkökulmasta osinko on suora käteismaksu osakkeenomistajille, kun taas osakkeiden takaisinostossa yhtiö ostaa omia osakkeitaan takaisin osakkeenomistajilta. Käytännössä sekä osingot että takaisinostot pienentävät viime kädessä yhtiön markkina-arvoa niihin käytetyllä käteissummalla. Erona on se, että takaisinosto vähentää liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärää ja kasvattaa näin suhteellisesti yksittäisen osakkeen tuottamia oikeuksia, kun taas osinko ei vaikuta suhteellisesti yksittäisen osakkeen tuottamiin oikeuksiin vaan tarjoaa osakkeenomistajalle vastaavan määrän käteistä.
Jos osakkeenomistaja haluaa mieluummin saada osingon tapaisen käteismaksun kuin kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan, hän voi takaisinostojen aikana myydä vastaavan osuuden osakkeistaan markkinoilla. Lisäksi osinkoja ja takaisinostoja kohdellaan eri tavalla myös esimerkiksi verotuksessa. 

Periaatteemme on, että osinkoa maksetaan osakkeenomistajille 60–70 prosenttia tilikauden tuloksesta. Ylimääräistä pääomaa, jota meillä selkeästi on tällä hetkellä, puolestaan jaetaan osakkeenomistajille takaisinostojen kautta.

Emme kommentoi osakkeemme arvoa. Osakkeiden takaisinostojen tarkoitus on jakaa ylimääräistä pääomaa osakkeenomistajille.

Lue lisää osakkeiden takaisinosto-ohjelmasta täältä. (sivut vain englanniksi).

share price

Sijoittajauutiset

Kaikki sijoittajauutiset osakkeenomistajille ja sijoittajille (englanniksi)

Lue sijoittajauutisia
Happy little kids hiking

Tavoitteet vuodelle 2023

Vuoden 2020 vastuullisuusraportissa kerrotaan mm. Nordean vastuullisuustavoitteet vuodelle 2023 (englanniksi)

Lue lisää
Oslo city skyline

Nordean hallinto

Lue Nordean hallinnosta ja ylimmästä johdosta

Lue lisää
Two female colleagues in office working together

Nordea yhteiskunnassa

Pankkina pyrimme mm. parantamaan koululaisten taloustaitoja

Lue lisää

Avainluvut (Q3 2021)

€615 mrd.

Taseen loppusumma

€1 268 milj.

Liikevoitto

€393 mrd.

Hoidossa oleva varallisuus

16,9 %

Ydinvakavaraisuussuhde (6,7 %-yksikköä yli vaatimuksen)

49 %

Kulu/tuotto-suhde

10,8 %

Oman pääoman tuotto