Vastuullinen pankkitoiminta

Tuemme asiakkaitamme ja vaikutamme omistajana

Me Nordeassa katsomme pitkälle tulevaisuuteen ja uskomme vahvasti, että kestävää liiketoimintamallia hyödyntävien yritysten talouteen ja maineeseen liittyy muita pienempi riski ja että tämä lopulta hyödyttää Nordeaa pankkina sekä kasvattaa yhteiskunnalle ja sidosryhmille tuottamaamme arvoa.

Voimme saada aikaan hyvää keskittymällä vastuullisuuteen, kun tuemme asiakkaittemme siirtymää rahoituksen ja neuvonnan kautta sekä vaikutamme aktiivisesti sijoituskohteisiimme.

Suurin osa Nordean päästöistä syntyy yhtiöistä, joihin sijoitamme ja joille tarjoamme rahoitusta. Nämä ovat niin kutsuttuja scope 3 -päästöjä tai rahoitettuja päästöjä. Pankkina ja etenkin Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordean tehokkain keino vauhdittaa siirtymää kohti entistä kestävämpää taloutta on auttaa vähentämään näitä päästöjä.

Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä 40–50 prosenttia vuoden 2019 tasosta. 

On tärkeää ymmärtää, että on viime kädessä asiakkaamme tai sijoituskohteenamme olevan yrityksen tehtävä toteuttaa muutokset. Meidän roolimme on tukea ja ohjata heitä aktiivisesti tekemään siirtymää edistäviä päätöksiä sekä tarjota heille työkalut, joiden avulla siirtymä onnistuu.

Näin vaikutamme