Talousrikollisuuden torjunta

 

Esimerkkejä talousrikollisuudesta

Ihmiskauppa, terrorismi, korruptio, huumeiden salakuljetus, veronkierto ja muu laiton toiminta aiheuttavat kustannuksia ja yhteiskunnallisia seurauksia kaikkialla maailmassa.

Tällaisesta laittomasta toiminnasta peräisin olevien rahavirtojen jäljittäminen ja pysäyttäminen on keskeistä, jotta rikolliset saadaan kiinni. Siksi rahoituslaitoksilla on ainutlaatuiset mahdollisuudet olla osa ratkaisua.
 

Rahanpesu tarkoittaa yleensä pyrkimystä ottaa vastaan, käyttää, muuntaa tai kätkeä rikollisella toiminnalla saatuja varoja tarkoituksena häivyttää ja peittää niiden alkuperä. Jos siinä onnistutaan, varat saattavat näyttää olevan peräisin laillisesta lähteestä. Rikolliset haluavat kätkeä varojen laittoman alkuperän, jotteivät ne herätä huomiota.

Lue lisää rahanpesun vastaisesta EU:n lainsäädännöstä.

 

Terrorismin rahoittaminen tarkoittaa erilaisia toimia, joilla pyritään rahoittamaan terroristien toimintaa. Siihen sisältyy varojen hankkiminen tai kerääminen, jonka tarkoituksena on käyttää varat terroritekojen tai terroristiorganisaatioiden tukemiseen. Terrorismin rahoittamisen ja rahanpesun keskeinen ero on siinä, että terrorismin rahoittamiseen käytetyt varat voivat olla peräisin joko laillisista tai laittomista lähteistä. Rahanpesussa varat ovat aina rikoksella hankittuja.

Pakotteet ovat kansallisten viranomaisten ja kansainvälisten yhteisöjen (esim. EU, YK ja Yhdysvaltain valtiovarainministeriö) keino vaikuttaa muiden valtioiden, henkilöiden tai ryhmittymien, esimerkiksi terroristiryhmien, ei-toivottuun toimintaan tai politiikkaan.

Tavallisimpia pakotteisiin liittyviä rajoitteita ovat varojen jäädyttäminen, aseiden myyntikielto, matkustuskielto, tuonti- ja vientirajoitteet sekä tiettyjen palvelujen tarjoamista koskeva kielto. Tiettyihin pakoteohjelmiin voi myös sisältyä finanssipalvelujen tarjoamista koskevia rajoitteita.

Pakotteet vaikuttavat rahoituslaitoksiin tuotteiden ja palvelujen tarjoamista ja varojen liikkumista koskevien rajoitusten kautta, kun osallisina on pakotteiden kohteena olevia maita, henkilöitä tai yrityksiä.

Pakotteiden rikkominen on rangaistava teko, joka voi johtaa hallinnollisiin seuraamuksiin, rikossyytteisiin ja sakkoon tai jopa vankeuteen.

Lahjonta tarkoittaa etua koskevaa lupausta, pyyntöä, tarjousta, tarjouksen vastaanottamista tai tällaisen edun siirtämistä vastineeksi laittomasta tai epäeettisestä teosta tai luottamusaseman väärinkäytöstä.

Tällainen teko voi olla esimerkiksi jonkin edun tarjoaminen vastineeksi siitä, että tärkeimmät kilpailijat suljetaan pois mahdollisten sopimuskumppanien joukosta jollakin keinotekoisella syyllä. Tämä etu voi olla esimerkiksi rahaa, lahja, laina, palkkio, palkinto, palvelu, lahjoitus tai palvelus.

Korruptio tarkoittaa saatujen valtuuksien väärinkäyttöä oman edun tavoittelun vuoksi.

Esimerkkejä korruptiosta:

  • Virkamies vaatii tai ottaa vastaan rahaa tai palveluksia vastineeksi palveluista.
  • Poliitikot käyttävät väärin julkista rahoitusta tai tekevät julkisia hankintoja koskevia sopimuksia tukijoidensa, ystäviensä tai perheenjäsentensä kanssa.
  • Yritykset lahjovat viranomaisia saadakseen kannattavia sopimuksia.

Veronkierto tarkoittaa yksityishenkilön, yrityksen tai muiden yhteisöjen yrityksiä välttää veroja laittomin keinoin. Veronkierto voi tarkoittaa sitä, ettei veroja makseta lainkaan tai niitä maksetaan liian vähän.

Petos on laaja käsite, joka tarkoittaa laittomien tuottojen hankkimista huijauksella tai muilla epärehellisillä keinoilla.

Esimerkkejä ovat identiteettivarkaudet, joilla tavoitellaan taloudellista etua, brändin väärinkäyttö ja luottokorttihuijaukset. Rikolliset toteuttavat usein tällaisia ja muuntyyppisiä petoksia sosiaalisen manipuloinnin avulla. Ihmisiä huijataan paljastamaan arkaluonteisia tietoja, avaamaan haitallinen tiedosto tai tekemään jotakin muuta, mikä palvelee rikollisten tarkoitusperiä.

Lisää aiheesta