Yleiset ehdot

Nordean www-sivujen yleiset käyttöehdot

Lukekaa huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailette seuraavilla Nordean www-sivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkkopankkipalvelujen käyttöön sovelletaan erityisiä palvelukohtaisia ehtoja.

Palvelun ja näiden www-sivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden verkkosivujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

Palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voi olla Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) tai muiden Nordea Bank Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (”Nordea -konserni”) tarjoamia palveluja. Kaikista Nordea-konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä ”palveluntarjoaja”. Tietoa Nordea-konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla kohdasta "Tietoa Nordeasta".

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot
Nimi Nordea Bank Oyj
Kotipaikka Helsinki, Suomi
Osoite 

Satamaradankatu 5
00020 NORDEA Helsinki

Yhteisötunnus 2858394-9
Alv-tunnus FI28583949
Puhelin                          +358 (0)200 3000 (pvm/mpm) (Nordea 24/7)

Muut palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden Nordea-konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Samankaltaista tietoa muista Nordea-konserniin kuuluvista yhtiöistä löytyy muun muassa seuraavien linkkien takaa: 

Nordea Bank Oyj

Nordea Bank Abp, filial i Sverige    

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta.

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta, ellei Nordea nimenomaan toisin ilmoita. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu. 

Informaatio näillä www-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumenttejä, eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden tällaisten toimien tekemiseen. Pankin kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Nordea voi sivuillaan antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Nordea ei vastaa neuvonnan perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on asiakkaalla.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Nordea Bank Oyj on nordea.com -sivustolla käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Nordeassa saa tietosuojaselosteestamme.

 

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Lisätietoa evästeistä annetaan Nordean evästeitä koskevassa selosteessa ja evästeitä koskevassa selaimen paneelissa nordea.com -verkkosivuilla.

Kolmannen osapuolen tuottama tieto

Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Kolmannen osapuolen tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoin sähköposti ja muut suojaamattomat viestintätavat

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Nordealle sähköpostitse. Nordea tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä tai muulla vastaavalla suojaamattomalla viestintätavalla annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Nordealla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai palveluun. Nordea ja palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien katoamisesta tai muuttumisesta johtuvista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden www-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus- ja kaikki muut www-sivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Nordean kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen, Ruotsin, Norjan tai Tanskan lakia, sen mukaisesti, missä edellä mainituista maista asiakas käyttää näitä sivuja. Nordea-konserniin kuuluvien yhtiöiden www-sivuilla on ilmoitettu sovellettavasta laista erikseen.

Important information for US Persons

The offering, sale and/or distribution of many of the products or services described on this website are not intended to any US Persons. If you intend to obtain any product or service from Nordea that is described on this website, you must first inform Nordea whether you are a US Person.

This website and its respective contents do not constitute an offer or invitation to purchase or subscribe for any securities or a solicitation of any offer to sell any securities to US Persons. Any brokerage and investment advisory services described herein are not intended for US Persons. Furthermore, any solicitation on this website of banking services (including accepting and/or soliciting deposits), insurance services, mortgage and/or consumer lending services or credit card services is not intended for US Persons, who are physically in the US.

“US Persons” are generally defined as a natural person, residing in the United States or any entity organized or incorporated under the laws of the United States. US Citizens living abroad may also be deemed “US Persons” under certain rules.