Rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä ilmoittaminen (whistleblowing)

Nordea on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan korkeimpia eettisiä periaatteita. Sisäiset valvonta- ja toimintaperiaatteet on suunniteltu siten, että väärinkäytökset ja talousrikollisuuden torjuntaa koskevien ohjeiden rikkominen voidaan huomata ja estää. 

Tehokkaimmatkaan valvontatoimet eivät kuitenkaan pysty estämään kaikkia mahdollisia tilanteita. Siksi kannustamme kaikkia työntekijöitämme, asiakkaitamme ja sidosryhmiämme ilmoittamaan epäeettisestä toiminnasta ja talousrikollisuuden torjuntaa koskevien ohjeiden rikkomisesta sekä niihin liittyvistä epäilyksistä.

Ilmoittaminen

Voit valita, teetkö ilmoituksen avoimesti ja kerrot siinä nimesi ja yhteystietosi vai teetkö sen nimettömänä. Valitsemastasi tavasta riippumatta kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ilmoituksen voi kummassakin tapauksessa tehdä whistleblowing-järjestelmässämme, jota hallinnoi riippumaton ulkopuolinen yhteistyökumppani.

Prosessi on suunniteltu siten, että ilmoituksen tekijä pysyy nimettömänä. Tämä prosessi on erotettu Nordean IT-järjestelmistä, eikä IP-osoitetta ja muita tietoja, joiden avulla ilmoituksen tekijä voitaisiin tunnistaa, seurata millään tavalla.

Jos teet ilmoituksen, sinulla on oikeus pyytää ja saada luettelo kaikista tapaustasi koskevista tallennetuista tiedoista. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus pyytää korjaamaan epätäydelliset tai väärät tiedot.

Nordean työntekijöitä ei lain mukaan saa syrjiä ilmoituksen tekemisen vuoksi.

Mistä on ilmoitettava

Tee ilmoitus rikkomukseen kohdistuvasta epäilystä, kun kyseessä on väärinkäytös tai talousrikollisuuden torjuntaa koskevien ohjeiden rikkominen. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia ovat muun muassa petollinen, arveluttava, epärehellinen, laiton tai huolimaton toiminta tai käytös.

Reklamaatio

Jos haluat tehdä reklamaation tai ilmoittaa henkilökohtaisiin kiistoihin liittyvistä asioista, lue lisää paikallisilta verkkosivuiltamme.

Lue lisää