Nordean tietosuojaseloste

Nordea on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä sinua koskevia tietoja Nordea kerää ja miksi, miten henkilötietoja säilytetään ja luovutetaan sekä mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi. 

1. Mitä henkilötietoja Nordea kerää?

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan käyttäessäsi Nordean tuotteita, palveluita ja kanavia. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden. 

Nordea kerää ja käsittelee joissakin tapauksissa myös lähipiiriisi kuuluvien henkilöiden henkilötietoja. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi työntekijät, tosiasialliset edunsaajat, edustajat, takaajat, vakuuden asettajat, maksajat, Nordeaan yhden pankkiasian vuoksi yhteydessä olevat henkilöt ja muut henkilöt, joihin olemme yhteydessä ja joiden kanssa teemme yhteistyötä. 

2. Miten Nordea käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?

Käytämme ja käsittelemme muulla tavoin henkilötietojasi alla kuvattujen oikeusperusteiden ja tarkoitusten mukaisesti. 

3. Miten hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa?

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on luotonmyöntöprosessi Nordean digitaalisissa kanavissa. 

4. Kenelle Nordea luovuttaa henkilötietoja?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa ja palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää. 

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille,  Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille.  Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että noudatamme kulloinkin soveltuvia finanssialan salassapitovelvoitteita.

5. Miten Nordea suojaa henkilötietoja?

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä. 

6. Mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet Nordean käsittelemiin henkilötietoihisi liittyen:

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. 

Jos haluat käyttää yksilön oikeuksiasi, voit käydä verkkosivuillamme tai verkkopankissa, soittaa asiakaspalveluumme tai käydä paikallisessa konttorissa. Emme voi toteuttaa sähköpostitse lähetettyjä pyyntöjä, sillä käsittelemme aina henkilötietojasi erittäin huolellisesti emmekä voi luovuttaa tai muuttaa niitä ilman että henkilöllisyytesi todennetaan jonkin edellä mainitun kanavan kautta. 

7. Kuinka kauan Nordea säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät. 

8. Miten voit ottaa yhteyttä Nordeaan tai tietosuojavaltuutettuun?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai olet tyytymätön tapaamme käsitellä henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä Nordean asiakaspalveluun tai paikalliseen konttoriisi. 

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia ilmoitamme siitä sinulle, kun sovellettava laki niin edellyttää. 

Voimaantulopäivä: 7. Joulukuu 2023