Tietosuojaseloste

Nordea on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötietosi turvassa. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään, mitä sinua koskevia tietoja Nordea kerää ja miksi, miten henkilötietoja säilytetään ja luovutetaan sekä mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi.

1. Mitä henkilötietoja Nordea kerää?

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan sinulta tai niitä saadaan Nordean tuotteiden, palveluiden ja kanavien käytöstä. Tarvitsemme toisinaan lisätietoja, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla tai varmistaa saamiemme tietojen oikeellisuuden.

Nordea kerää ja käsittelee joissakin tapauksissa myös lähipiiriisi kuuluvien henkilöiden henkilötietoja. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi työntekijät, tosiasialliset edunsaajat, edustajat, takaajat, vakuuden asettajat, maksajat, Nordeaan yhden pankkiasian vuoksi yhteydessä olevat henkilöt ja muut henkilöt, joihin olemme yhteydessä ja joiden kanssa teemme yhteistyötä.

2. Miten Nordea käyttää henkilötietojasi ja millä oikeusperusteilla?

Käytämme ja käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattujen oikeusperusteiden ja tarkoitusten mukaisesti.

3. Miten hyödynnämme automatisoitua päätöksentekoa?

Saatamme hyödyntää automatisoitua päätöksentekoa joissakin tapauksissa, jos lainsäädäntö sen sallii tai jos olet antanut siihen erillisen suostumuksesi tai jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Esimerkkinä tällaisesta tapauksesta on luotonmyöntöprosessi Nordean digitaalisissa kanavissa.

4. Kenelle Nordea luovuttaa henkilötietoja?

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa ja palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää.

Voimme luovuttaa henkilötietojasi muille tahoille, kuten viranomaisille, Nordea-konserniin kuuluville yhtiöille, tavaran- ja palveluntoimittajille, maksupalvelujen tarjoajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina ennen tietojen luovuttamista, että noudatamme kulloinkin soveltuvia finanssialan salassapitovelvoitteita.

5. Miten Nordea suojaa henkilötietoja?

Henkilötietojen suojaaminen on koko liiketoimintamme ytimessä.

6. Mitkä ovat yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi?

Sinulla on seuraavat oikeudet Nordean hallussa oleviin henkilötietoihisi liittyen:

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme myös säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi.

7. Kuinka kauan Nordea säilyttää henkilötietoja?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset sitä edellyttävät.

8. Miten voit ottaa yhteyttä Nordeaan tai tietosuojavaltuutettuun?

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta tai olet tyytymätön tapaamme käsitellä henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä Nordean asiakaspalveluun tai paikalliseen konttoriisi.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, joten tietosuojaselosteisiin saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.

Voimaantulopäivä: 23. marraskuuta 2022