Nordeas politik om databehandling

Nordea har fuldt fokus på at beskytte dine rettigheder som registeret og på at opbevare dine personoplysninger sikkert. Politikken skal hjælpe dig til at forstå, hvilke oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi opbevarer og deler dem, og hvad din ret til privatliv er. 

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

I de fleste tilfælde indsamles personoplysninger direkte hos dig eller genereres, når du bruger vores serviceydelser, produkter og kanaler. Nogle gange er yderligere oplysninger nødvendige, så vi kan holde dine oplysninger opdaterede og kontrollere de oplysninger, vi indsamler. 

I nogle tilfælde indsamler og behandler vi også personoplysninger om personer med tilknytning til dig, fx medarbejdere, reelle ejere, fuldmægtige, kautionister, pantsættere, betalere, personer, der er i kontakt med Nordea i forbindelse med en enkeltstående transaktion, samt andre personer, som vi er i dialog og samarbejder med. 

2. Hvordan bruger vi dine personoplysninger og på hvilket retsgrundlag?

Vi bruger og behandler på anden måde dine personoplysninger ud fra det retsgrundlag og de formål, der er beskrevet nedenfor. 

3. Hvordan bruger vi automatiske afgørelser?

I visse tilfælde kan vi bruge automatiske afgørelser, hvis det er i overensstemmelse med lovgivningen, hvis du udtrykkeligt har givet dit samtykke, eller hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde en kontrakt. Et eksempel er den automatiske kreditbevillingsproces i vores onlinekanaler. 

4. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Dine personoplysninger kan blive delt med andre, i det omfang lovgivningen forpligter os til det, og for at vi kan levere serviceydelser og opfylde de aftaler, vi har indgået med dig. 

Vi kan dele dine personoplysninger med andre, fx myndigheder, selskaber i  Nordea koncernen, leverandører, udbydere af betalingstjenester og samarbejdspartnere. Inden vi deler dine oplysninger, sikrer vi os altid, at vi overholder den relevante tavshedspligt, der gælder for den finansielle sektor.

5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Som virksomhed er det afgørende for os at opbevare dine personoplysninger trygt og sikkert. 

6. Hvad er dine rettigheder?

Du har følgende rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger:

Din anmodning om at udøve disse rettigheder vurderes fra sag til sag på baggrund af omstændighederne. Bemærk, at vi også kan opbevare og bruge dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser, afgøre tvister og håndhæve aftaler. 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du besøge vores websites, logge på Netbank, ringe til kundeservice eller besøge din lokale filial. Vi kan ikke handle ud fra en anmodning sendt pr. e-mail, da vi behandler dine personoplysninger med allerstørste omhu og ikke kan dele eller ændre dine personoplysninger uden at bekræfte din identitet via en af ovenfor nævnte kanaler. 

7. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe der er brug for oplysningerne til de formål, de blev indsamlet og behandlet til, eller så længe love og regler kræver det. 

8. Hvordan kontakter du os eller datatilsynsmyndighederne?

Har du spørgsmål til vores politik om databehandling, eller er du utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du altid kontakte Nordeas kundeservice eller din lokale filial. 

9. Ændringer af politik om databehandling

Vi forbedrer og udvikler hele tiden vores serviceydelser, produkter og websites og kan derfor med mellemrum ændre denne politik om databehandling. Drejer det sig om væsentlige ændringer, meddeler vi det, når gældende lovgivning kræver det. 

Informationen er opdateret med virkning fra 7. december 2023.