Dialog

Engagement med fokus

Vi mener, at bedre styring af bæredygtighedsrelaterede risici og muligheder er afgørende for at skabe bedre ansvarlige afkast, og at dialog kan resultere i konkurrencefordele, som øger sandsynligheden for, at selskaberne får succes på lang sigt – til gavn for selskaberne selv, kunderne og samfundet generelt.

I overensstemmelse med vores forpligtelse om at opnå nettonul-udledning satte vi i 2021 et mål, som skal sikre, at 80 pct. af de 200 selskaber, som bidrager mest til vores finansierede udledning, skal have tilpasset sig Paris-aftalen i 2025 eller være i dialog med os om at blive det. Målet bliver hævet til 100 pct. i 2030.
I 2022 startede vi en fælles kampagne, hvor vi informerede de 200 selskaber med den største udledning om vores forventninger om, at de tilpasser sig Paris-aftalen. Læs mere om det arbejder i Nordeas årsrapport for ansvarlig investering. 

Læs mere om vores samarbejder

Støtte til selskaber, der leverer reel forandring

Aktivt ejerskab er en vigtig del af vores arbejde med ESG og ansvarlig investering Derfor spænder vores aktive ejerskab over alle vores produkter. Dialoger løber typisk over flere år og føres af NAM alene eller i samarbejde med andre institutionelle investorer. I dette arbejde kombinerer vi forvalternes, analytikernes og ESG-specialisternes perspektiver for at opnå et helhedsbillede og skabe sammenhængende mål for dialogerne.

I løbet af den periode, hvor arbejdet står på, har vi løbende møder med selskabet, og vi følger udviklingen ud fra prædefinerede dialogmål. Det sker gennem dialog med selskabernes ledelse, påvirkning af bestyrelsens sammensætning, samarbejde med andre investorer om fælles stemmeafgivelse på generalforsamlinger og generelt ved at holde et vågent øje med selskabet. Dialogen giver os mulighed for at præsentere vores forventninger til selskabets adfærd og støtte dem i at forbedre deres resultater indenfor bæredygtighed. Rapporter om fremskridt og resultater af dialoger kommunikeres til porteføljeforvaltere og analytikere, så oplysningerne kan være med at til danne baggrund for investeringsbeslutninger. I de tilfælde hvor en dialog omhandler kritiske problemer for specifikke investeringscases eller selve det hensigtsmæssige i at investere i selskabet, vil manglende evne til at opfylde forventningerne betyde, at sagen bliver eskaleret via andre aktiviteter, fx udøvelse af stemmeret, og i sidste ende eventuel karantæne eller frasalg.

NAM’s dialoger gennemføres på vegne af alle vores fonde og følger denne proces:

Udvælgelsesprocessen for dialog>Plan for dialog med mål>Analyser og møder>Rapport om fremgang eller eskalering

 

Dialogstrømme

Vores dialogaktiviteter falder oftest i en eller flere af tre forskellige kategorier.

Hver kategori er tilpasset FN’s bæredygtighedsmål og relevante ESG-risici og udvalgt og defineret i tæt samarbejde med vores ESG-specialister, fondsforvaltere, analytikere og kunder. Vi registrerer alt, hvad vi foretager os indenfor området i vores interne database, som gennemgås af vores team for ansvarlige investeringer for at følge op på, hvordan det går.

 

Hvad er Nordea Asset Management?

Nordea Asset Management er en af de største kapitalforvaltere i Norden med global tilstedeværelse i Europa, Nord- og Sydamerika og Asien. Næsten en tredjedel af vores aktiver forvaltes under ESG STARS-strategier. Forkortet NAM. 

 

Hvad er Nordea Funds?

Nordea Funds er den største fondsforvalter i Norden og er ejet af Nordea Bank Abp. Nordea Funds forvalter fondene aktivt og baserer sine beslutninger på forretningsindsigt, analyser og bæredygtige kriterier. 

Lær mere