Udelukkelse

Udelukkelse er den sidste udvej

Udelukkelse af et selskab fra vores investeringsfonde er altid sidste udvej. Nordea Asset Management investerer dog aldrig i selskaber, der fremstiller biologiske og kemiske våben, antipersonelminer, klyngebomber og/eller atomvåben, da vi ikke på nogen måde anser sådanne investeringer for at være gunstige for investorerne eller samfundet som helhed. 

I februar 2017 besluttede Nordea Asset Management at udvide Politikken for ansvarlige investeringer til ikke bare at dække selskaber, der beskæftiger sig med at udvikle og producere atomvåben, men også selskaber, som er involveret i vedligeholdelsesfasen. 

I 2015 besluttede Nordea Asset Management at udelukke selskaber, hvor salget af kul overstiger 75 pct. af omsætningen, og som ikke reelt har mulighed for at afvikle deres kulaktiviteter. I 2017 blev grænsen sat ned til 30 pct. I 2019 reducerede Nordea Asset Management yderligere eksponeringen mod kulminedrift med beslutningen om, at omsætningen fra termisk kul ikke må overstige en grænse på 10 pct., og at omsætningen fra den samlede kulminedrift ikke må overstige en grænse på 30 pct. (inklusive metallurgisk kul). 

I august 2019 udelukkede Nordea Asset Management selskaber med en stor og vedvarende eksponering mod udvinding af oliesand, hvor omsætningen herfra overstiger en grænse på 10 pct.  

I 2022 besluttede vi at stramme eksponeringen mod kulminedrift ved at reducere omsætningen fra termisk kul og oliesand til en grænse på 5 pct.

Alle fonde, som Nordea forvalter, gennemgår hvert år en normbaseret screening for at identificere selskaber, der angiveligt er indblandet i brud på internationale love og normer for miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder samt bekæmpelse af korruption. Hvis den normbaserede screening identificerer et selskab som normbryder, foretager vi en intern vurdering af selskabet og af, hvad der er sket. Screening bruges også til at identificere selskaber, som kan blive udelukket i henhold til vores kriterier for udelukkelse.

Listen blev senest opdateret i April 2024. Download udelukkelsesliste her

Explore more