Overvågning af kunder og transaktioner

 Woman monitors data

Nordea har over 9 millioner kunder og håndterer flere end 2,8 milliarder pengeoverførsler hvert år. For at overvåge denne store volumen og opdage potentielle ulovlige aktiviteter har vi investeret massivt i værktøjer til forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

Vi har forbedret vores IT-systemer, øget antallet af medarbejdere, der arbejder med forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og styrket uddannelsen af alle medarbejdere.

Som led i indsatsen for at opdage og forebygge økonomisk kriminalitet gennemfører vi:

Screening

Kunder og transaktioner screenes mod relevante lister, fx EU’s sanktionsliste. Screeningen sker ved etableringen af nye kundeforhold og løbende derefter.

Overvågning

Kundeforhold og transaktioner overvåges løbende for at opdage usædvanlige aktiviteter, transaktioner og adfærd.

Usædvanlige aktiviteter, transaktioner og adfærd udløser interne advarsler og undersøgelser. Er disse mistænkelige, vil de blive indberettet til de relevante myndigheder. I sådanne tilfælde overvejer vi også, om kundeforholdet skal afsluttes.

~2,8

milliarder pengeoverførsler hvert år

1.600

medarbejdere der udelukkende bekæmper finansiel kriminalitet

Alle

medarbejdere er trænet i Financial Crime Awareness 

8

miliarder brugt på at forebygge økonomisk kriminalitet fra 2015 til 2020

 

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

 

Indberetning af mistænkelig aktivitet

En Suspicious Activity Report (SAR) er en rapport om en mistænkelig transaktion eller aktivitet, som en finansiel institution foretager til en lokal såkaldt Financial Intelligence Unit (FIU). Generelle kriterier for mistænkelig aktivitet: Kundens aktiviteter giver ikke mening for Nordea; de er usædvanlige for den pågældende kunde eller synes at være foretaget udelukkende for at skjule en anden transaktion, der muligvis er hvidvask eller terrorfinansiering.

Rapporten sendes til den lokale FUI, som er en specialiseret myndighed, der indsamler og analyserer transaktioner. Alle medarbejdere i Nordea har ansvar for at identificere transaktioner og aktiviteter, der virker mistænkelige eller usædvanlige. Disse skal rapporteres til en særlig enhed, der er ansvarlig for at undersøge og indberette de mistænkelige transaktioner eller aktiviteter. Nordea må ikke oplyse kunderne eller de øvrige parter involveret i transaktionen om indberetningen og må heller ikke dele oplysningerne med andre finansielle institutioner.