Sammen kan vi forenkle den måde, vi gør forretninger på

Vores leverandører er en integreret del af vores organisation, og de spiller en vigtig rolle i vores værditilbud til kunderne. Vi mener, at en optimal indkøbsprocedure skaber de bedste relationer til vores leverandører på grundlag af gensidig respekt, gennemsigtighed og tillid.

I leverandørportalen kan nuværende og potentielle leverandører finde information om:

  • Indkøbsproces
  • Indkøbsbetingelser
  • Krav til samfundsmæssigt ansvar

Se retningslinjerne for vores krav og forventninger til leverandører i vor leverandørportal og leverandørhåndbog (på engelsk).