Leverandørportal

Vi skaber værdi sammen

Vores leverandører er en integreret del af vores værdikæde, og de spiller en nøglerolle i vores værditilbud til kunderne. Vi mener, at en optimal indkøbsprocedure skaber de bedste relationer til vores leverandører på grundlag af gensidig respekt, gennemsigtighed og tillid.

I leverandørportalen kan nuværende og potentielle leverandører finde information om:

  • Hvordan bliver man en leverandør til Nordea
  • Indkøbsprocessen
  • Indkøbsbetingelserne
  • Krav til virksomheders samfundsansvar
  • Fakturering

Se vores krav og forventninger til leverandører i vor leverandørportal (på engelsk).