Leverandørportal

Sammen skaper vi verdier

Leverandørene våre er avgjørende for organisasjonen vår og er med på å gjøre det mulig å skape verdi for kundene våre. Med en god innkjøpspraksis kan vi bygge relasjoner med leverandørene basert på gjensidig respekt, åpenhet og tillit.

I leverandørportalen kan eksisterende og potensielle leverandører finne informasjon om:

  • Hvordan bli leverandør til Nordea
  • Sourcingprosessen
  • Innkjøpsvilkår
  • Krav knyttet til samfunnsansvar
  • Fakturering

I leverandørportalen (på engelsk) kan du se hvilke krav og forventninger vi stiller til leverandørene våre.