Sammen kan vi forenkle måten vi jobber på

Leverandørene våre er avgjørende for organisasjonen vår og er med på å gjøre det mulig å skape verdi for kundene våre. Med en god innkjøpspraksis kan vi bygge relasjoner med leverandørene basert på gjensidig respekt, åpenhet og tillit.

I leverandørportalen kan eksisterende og potensielle leverandører finne informasjon om:

  • sourcingprosessen
  • innkjøpsvilkår
  • krav knyttet til samfunnsansvar

I leverandørportalen og leverandørhåndboken (på engelsk) kan du se hvilke krav og forventninger vi stiller til leverandørene våre.