Investeringer

Som en stor investor er det viktig at vi er ansvarlige når vi investerer på vegne av kundene våre. Vi har utviklet retningslinjer, prosedyrer og investeringsprodukter for å sikre at selskapene vi investerer i, oppfyller ulike kriterier. Vi signerte FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI) allerede i 2007 og er dermed forpliktet til å integrere ESG-faktorer i investeringsanalyser og beslutningsprosesser og å være en aktiv eier. Alle fondene våre forvaltes i henhold til retningslinjene våre for ansvarlige investeringer.  

Som aksjonær kan vi velge å hjelpe selskapene vi investerer i, med å forbedre styringen av risiko knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. Vi tror den beste måten vi kan hjelpe selskapene med å bli bedre på, er ved å være tydelig overfor dem om hva vi forventer av ESG-arbeidet deres.

Les mer om hvordan vi bruker innflytelsen vår, på disse sidene: 

Aktivt eierskap

Det viktigste vi kan gjøre for å påvirke selskapene vi investerer i, er å være en aktiv eier. Vi mener at det å sikre god ESG-praksis (Environmental, Social and Governance) i fondenes beholdninger er viktig for å ivareta de langsiktige interessene til aksjonærene og samfunnet. 

Les mer
 

Dialog

Vi engasjerer oss slik at vi kan påvirke selskapenes beslutninger. 

Les mer

Stemmegivning

Vi benytter muligheten til å stemme på generalforsamlinger i henhold til prinsippene våre for eierstyring og selskapsledelse.

Les mer

Ekskludering

Her kan du lese om hvorfor og hvordan vi jobber med ekskludering, og se listen over selskaper vi nå har ekskludert. 

Les mer
 

Explore more