Stemmegivning

Slik utgjør aktivt eierskap en forskjell 

Stemmegivning er et effektivt virkemiddel for å påvirke selskaper i riktig retning. Vi mener at god eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdi for aksjonærene og aksjeinvesteringene.

Corporate Governance-teamet vårt er ansvarlig for å fastsette og gjennomføre Nordea Asset Managements policy for eierstyring og selskapsledelse. I kombinasjon med de overordnede ESG-fokusområdene er prinsippene våre for eierstyring og selskapsledelse retningsgivende for hvordan vi stemmer, og for sakene vi velger å engasjere oss i.   

Gå til stemmeportalen vår for å se hvordan vi stemmer. Du kan også lese mer i rapportene våre.

Sammendrag av stemmegivning 2023

Stemte på

0

generalforsamlinger

Vi deltok i

0

valgkomiteer

Generalforsamlinger etter land

 • USA 24.3%
 • Kina 9.4%
 • Japan 8.9%
 • Sverige 5.7%
 • India 5.1%
 • Andre 46.6%

Generalforsamlinger etter sektor

 • Industri 18.8%
 • Finansvirksomhet 14.6%
 • Varige forbruksvarer 111.3%
 • IT 10.6%
 • Helsetjenester 9.4%
 • Materialer 8.5%
 • Konsumvarer 7.9%
 • Eiendom 6.1%
 • Kommunikasjonstjenester 5.0%
 • Offentlige tjenester 4.6%
 • Energi 3.2%

88% for, 12%
mot

i forhold til ledelsen.

Sammendrag av stemmegivning 2022

Stemte på

0

generalforsamlinger

Vi deltok i

0

valgkomiteer

Generalforsamlinger etter land

 • USA 25,1 %
 • Kina 10,4 %
 • Japan 8,9 %
 • Sverige 6,3 %
 • India 4,6 %
 • Andre 44,7 %

Generalforsamlinger etter sektor

 • Industri 18,0 %
 • Finansvirksomhet 13,9 %
 • IT 11,7 %
 • Varige forbruksvarer 11,1 %
 • Helsetjenester 9,8 %
 • Materialer 8,8 %
 • Konsumvarer 7,8 %
 • Eiendom 5,9 %
 • Kommunikasjonstjenester 5,5 %
 • Offentlige tjenester 4,1%
 • Energi 3,4 %

89% for, 12%
mot

i forhold til ledelsen.

Sammendrag av stemmegivning 2021

Stemte på mer enn

0

generalforsamlinger. 

Vi deltok i

0

valgkomiteer

Generalforsamlinger etter land

 • USA 23,0 %
 • Kina 10,5 %
 • Japan 8,9 %
 • Sverige 6,3 %
 • Storbritannia 3,7 %
 • Andre 47,5 %

Generalforsamlinger etter sektor

 • Industri 16,7 %
 • Varige forbruksvarer 11,8 %
 • Finansvirksomhet 14,1 %
 • IT 11,4 %
 • Helsetjenester 10,1 %
 • Materialer 8,1 %
 • Konsumvarer 8,0 %
 • Eiendom 6,3 %
 • Kommunikasjonstjenester 6,2 %
 • Offentlige tjenester 3,9 %
 • Energi 3,4 %

89% for, 11% mot

i forhold til ledelsen.

 

Sammendrag av stemmegivning 2020

Stemte på

701

generalforsamlinger

Vi deltok i

41

valgkomiteer

Generalforsamlinger etter land

 • USA 25 %
 • Sverige 11 %
 • Kina 7 %
 • Japan 6 %
 • Storbritannia 4 %
 • Finland 4 %
 • Danmark 4 %
 • Andre 39 %

Generalforsamlinger etter sektor

 • Industri 18 %
 • Finansvirksomhet 17 %
 • IT 14 %
 • Helsetjenester 13 %
 • Vaige forbruksvarer 12 %
 • Konsumvarer 8 %
 • Kommunikasjon 6 %
 • Materialer 6 %
 • Eiendom 3 %
 • Energi 2 %
 • Offentlige tjenester 2 %

90% for, 10% mot

i forhold til ledelsen. 

 

Les mer