Finansielle mål og prioriteringer

Vårt finansielle mål for 2025

Målet for 2025:

ROE > 15 %

Forutsetter kjernekapitaldekning på 15%, inkludert kapitalbuffer. Rentene forventes å normalisere seg til ~2%.

Det oppgraderte målet for 2025 gjenspeiler de betydelige strukturelle forbedringene som er gjort på tvers av konsernet de siste fire årene, som medvirker til at vi kan levere inntjening av høy kvalitet med høy lønnsomhet og lav volatilitet.

Frank Vang-Jensen, konsernsjef

Våre viktigste prioriteringer

 

Skape

den beste kundeopplevelsen på tvers av alle kanaler

Drive

fokusert og lønnsom vekst

Øke

drifts- og kapitaleffektivitet

 

~1 million flere

digitalt aktive kunder (+25 % mot 2021e)

Full selvbetjening

for dagligbank (mot ~50 % tilgjengelige funksjoner i 2021)

Alle relevante produkter

tilgjengelig på samme sted (mot ~50 % av produktene tilgjengelig for privat- og SME-kunder i 2021)

Ledende mobilbank

i Norden (videreføre 2021-nivået)

 
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha besøkt denne siden?