Finansielle mål og prioriteringer

Vårt finansielle mål for 2025

Målet for 2025:

ROE > 13 %

Forutsetter kjernekapitaldekning på 15–16 %, inkludert kapitalbuffer.

Det nye finansielle målet for 2025 er ambisiøst, men realistisk. Vi sikter mot en avkastning på egenkapitalen på over 13 %. Dette er ikke et håp eller ønsketenkning, det er et klart og tydelig mål med en fast tidsfrist – og vi jobber hardt for å nå det.

Frank Vang-Jensen, konsernsjef

Våre viktigste prioriteringer

 

Skape

den beste kundeopplevelsen på tvers av alle kanaler

Drive

fokusert og lønnsom vekst

Øke

drifts- og kapitaleffektivitet

 

~1 million flere

digitalt aktive kunder (+25 % mot 2021e)

Full selvbetjening

for dagligbank (mot ~50 % tilgjengelige funksjoner i 2021)

Alle relevante produkter

tilgjengelig på samme sted (mot ~50 % av produktene tilgjengelig for privat- og SME-kunder i 2021)

Ledende mobilbank

i Norden (videreføre 2021-nivået)

 
Hvordan er inntrykket ditt av Nordea etter å ha besøkt denne siden?