Finansiell kalender

Oversikt over rapporter og arrangementer

I tillegg til generalforsamlingen arrangerer vi webcaster når kvartalsresultatene kommer, roadshows og kapitalmarkedsdager, og vi deltar på finanskonferanser for å holde investorene oppdatert om resultatene våre.

I denne delen kan du se en oppdatert kalender med dato, sted og informasjon om hvert arrangement. Kalenderen oppdateres fortløpende. 

We wanted to show you external content but you cannot see it as you have not enabled marketing cookies

Click here to update your consent

**Forutsatt at generalforsamlingen i 2024 beslutter utbetaling av ordinært utbytte.