Ansvarlig bankvirksomhet

Vi støtter kundene våre og er en aktiv eier

Nordea har et langsiktig perspektiv, og vi er overbevist om at selskaper med bærekraftige forretningsmodeller har lavere finansiell og omdømmemessig risiko. Derfor gir de også bedre forretninger for Nordea som bank og merverdi til samfunnet og interessentene våre.

Ved å støtte kundene våre i omstillingen deres gjennom finansiering og rådgivning og ha aktiv dialog om bærekraft med selskaper vi investerer i, kan vi påvirke i positiv retning.

Nordeas største utslipp kommer fra investeringer og selskaper vi låner ut penger til. Slike utslipp kalles andre indirekte utslipp (scope 3) eller finansierte utslipp. Det er innenfor dette området at Nordea som bank, og særlig som den største nordiske banken, kan ha størst innvirkning på omstillingen til en mer bærekraftig økonomi.

Forretningsmålet vårt for 2030 er å redusere karbonutslippene fra utlåns- og investeringsporteføljene med 40–50 % sammenlignet med utgangspunktet fra 2019. 

Det er viktig å understreke at det til syvende og sist er kunden eller selskapet vi investerer i, som må velge å gjennomføre endringene. Men Nordeas rolle er å aktivt støtte og hjelpe dem med å ta beslutninger og gi dem verktøyene de trenger for å gjennomføre endringene.

Slik utgjør vi en forskjell

Finansiering

Les mer om hvordan vi støtter selskaper og bidrar til forandring gjennom finansiering.

Gå til siden

Investeringer

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i investeringene våre som aktive eiere.

Gå til siden