Vårt formål og våre verdier

Vårt formål

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Våre verdier

Verdiene våre uttrykkes i kulturen vår – en kultur der medarbeiderne brenner for kundene,
samarbeider tett på tvers av organisasjonen, tar eierskap, og har mot til å si fra og utfordre hverandre. 

Verdiene våre definerer kulturen vår, måten vi jobber på, og hvordan vi tar beslutninger.

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Nordeas formål og verdier i praksis

Utvikling og læring

For at vi skal lykkes, må vi ha høyt kvalifiserte medarbeidere som brenner for å hjelpe kundene og skape positive kundeopplevelser. 

Vi vil at alle medarbeiderne våre skal ha like muligheter til å utvikle seg og bli enda bedre i jobben sin. Derfor har vi skapt en kultur som legger til rette for at medarbeiderne kan utvikle seg og lære.

 
 

Samfunnsengasjement

I Nordea vet vi at mennesker som har god økonomisk kompetanse, får mer ut av livet.

Derfor engasjerer vi oss i lokalsamfunnet – vi bidrar til økt kunnskap om økonomi og støtter gründere. 

Drive endring

Vi vet at vi har et ansvar for å hjelpe kundene våre og samfunnet med omstillingen til en bærekraftig fremtid.
 

Vi støtter kundene i denne overgangen med muligheter til å ta bærekraftige valg. Vi er også en aktiv eier og driver endring gjennom utlåns- og investeringsbeslutninger.

 
 

Mangfold og inkludering

Vi ønsker å bidra til et samfunn der mangfold anses som en styrke, og der alle har like rettigheter og muligheter. 

Vi jobber hver dag for å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass.