Vårt formål og våre verdier

Vårt formål

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Formålet vårt er å realisere drømmer og ambisjoner til det beste for fellesskapet. Vi vil være personlige, eksperter og ansvarlige – og tilby førsteklasses kundeservice og bidra til en sterk og bærekraftig økonomisk utvikling i Norden. Visjonen vår er å være foretrukket samarbeidspartner for kunder som trenger et bredt utvalg finanstjenester.

Vi har en solid markedsposisjon i de fire forretningsområdene våre: Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions og Asset & Wealth Management. Finanssektoren er unikt posisjonert til å bidra til omstillingen til en mer bærekraftig fremtid, og vi tar rollen vår på alvor. Vi har forpliktet oss til å bli en bank med netto nullutslipp senest innen 2050, og for å nå det målet legger vi til rette for at kundene kan ta bærekraftige valg, være aktive eiere og bidra til endring gjennom utlåns- og investeringsbeslutningene vi tar.

 

Våre verdier

Verdiene våre uttrykkes gjennom kulturen vår. I Nordea jobber det mennesker som brenner for kundene, som samarbeider  på tvers av organisasjonen, tar eierskap og har mot til å gjøre det rette.

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Nordeas formål og verdier i praksis

Utvikling og læring

For at vi skal lykkes, må vi ha høyt kvalifiserte medarbeidere som brenner for å hjelpe kundene og skape positive kundeopplevelser. 

Vi vil at alle medarbeiderne våre skal ha like muligheter til å utvikle seg og bli enda bedre i jobben sin. Derfor har vi skapt en kultur som legger til rette for at medarbeiderne kan utvikle seg og lære.

 
 

Samfunnsengasjement

I Nordea vet vi at mennesker som har god økonomisk kompetanse, får mer ut av livet.

Derfor engasjerer vi oss i lokalsamfunnet – vi bidrar til økt kunnskap om økonomi og støtter gründere. 

Drive endring

Vi vet at vi har et ansvar for å hjelpe kundene våre og samfunnet med omstillingen til en bærekraftig fremtid.
 

Vi støtter kundene i denne overgangen med muligheter til å ta bærekraftige valg. Vi er også en aktiv eier og driver endring gjennom utlåns- og investeringsbeslutninger.

 
 

Mangfold og inkludering

Vi ønsker å bidra til et samfunn der mangfold anses som en styrke, og der alle har like rettigheter og muligheter. 

Vi jobber hver dag for å være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass.