Vårt syfte och våra värderingar

Vårt syfte

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Vårt syfte är att förverkliga drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Vi strävar efter att vara personliga, experter och ansvarsfulla – att erbjuda högklassig kundservice och bidra till en stark och hållbar ekonomisk utveckling i Norden. Vår vision är att vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster.

Vi har en stark marknadsställning i alla våra fyra affärsområden: Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions och Asset & Wealth Management. Finanssektorn har en unik möjlighet att driva på omställningen till en mer hållbar framtid, och vi tar vår roll på största allvar. Vi har åtagit oss att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050, och för att uppnå det målet ska vi underlätta för våra kunder att göra hållbara val, vara aktiva som ägare och driva på förändring genom våra kredit- och investeringsbeslut.

 

Våra värderingar

Vår kultur speglar våra värderingar. På Nordea känner vi passion för våra kunder, vi samarbetar över hela organisationen, tar verkligen ansvar för det vi gör och har modet att göra det rätta.

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Syftet och värderingarna: Så funkar de i verkligheten

Utveckling och lärande

Vår framgång är beroende av att vi har kompetenta team som brinner för att ta hand om våra kunder och skapa positiva kundupplevelser. 

Vi vill att alla våra medarbetare ska ha lika möjligheter att utvecklas och bli bra på vad de gör. Därför har vi skapat en kultur som ger dem chansen att utvecklas och lära sig mer.

 
 

Samhällsengagemang

Vi i Nordea vet att personer med goda kunskaper i ekonomi får ut mer av livet.
 

Därför engagerar vi oss i våra lokalsamhällen och sprider kunskap om ekonomi och entreprenörskap. 

Driver förändring

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att hjälpa våra kunder och samhällen att ställa om till en hållbar framtid.

Vi hjälper kunderna i deras omställning och erbjuder dem möjligheten att göra hållbara val. Vi är också en aktiv ägare som driver förändring genom våra kredit- och investeringsbeslut.

 
 

Mångfald och inkludering

Vi vill bidra till ett samhälle där mångfald ses som en styrka och där alla har samma rättigheter och möjligheter. 

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av inkludering och mångfald, varje dag.