Vårt syfte och våra värderingar

Vårt syfte

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Våra värderingar

Våra värderingar återspeglas i vår kultur – en kultur där medarbetarna brinner för kunderna, samarbetar över hela organisationen, känner ett verkligt ägarskap i sitt arbete och har modet att säga sin mening och utmana varandra. 

Våra värderingar definierar vår kultur, hur vi arbetar och hur vi fattar beslut.  

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Syftet och värderingarna: så funkar de i verkligheten

Utveckling och lärande

Vår framgång är beroende av att vi har kompetenta team som brinner för att ta hand om våra kunder och skapa positiva kundupplevelser. 

Vi vill att alla våra medarbetare ska ha lika möjligheter att utvecklas och bli bra på vad de gör. Därför har vi skapat en kultur som ger dem chansen att utvecklas och lära sig mer.

 
 

Samhällsengagemang

Vi i Nordea vet att personer med goda kunskaper i ekonomi får ut mer av livet.
 

Därför engagerar vi oss i våra lokalsamhällen och sprider kunskap om ekonomi och entreprenörskap. 

Driver förändring

Vi är medvetna om att vi har ett ansvar för att hjälpa våra kunder och samhällen att ställa om till en hållbar framtid.

Vi hjälper kunderna i deras omställning och erbjuder dem möjligheten att göra hållbara val. Vi är också en aktiv ägare som driver förändring genom våra kredit- och investeringsbeslut.

 
 

Mångfald och inkludering

Vi vill bidra till ett samhälle där mångfald ses som en styrka och där alla har samma rättigheter och möjligheter. 

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av inkludering och mångfald, varje dag.