Bolagsstyrning

God bolagsstyrning ska säkerställa, för aktieägarnas räkning, att företag drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och så effektivt sätt som möjligt. Gå till bolagsstyrning om du vill läsa mer om hur Nordea styrs.

Här hittar du mer om hur vi har strukturerat styrningen av våra hållbarhetsrisker: 

Struktur för hållbarhetsstyrningen

Läs om hur vi strukturerar områden för att få en fullständig överblick över de hållbarhetsrelaterade riktningarna och besluten.

Läs mer

Riskstyrning

Här presenterar vi hur vi hanterar hållbarhetsrelaterad risk.

Läs mer