Vi har över 500 000 följare på våra sociala medier och aktiva konton på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube och LinkedIn där vi lägger ut uppdateringar om mobilbanken, expertråd, rapporter kring sparande och mycket annat. 

Följ våra flöden (på engelska)

Var först med de senaste nyheterna

Prenumerera på vår nyhetstjänst så blir du först med att få det senaste från banken.

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Bank Abp personuppgifter för att kunna tillhandahålla avtalade produkter och tjänster samt för andra ändamål, till exempel att hjälpa dig med din begäran eller följa gällande lagar och regler. Mer utförlig information om Nordea Bank Abps behandling av personuppgifter finns i Nordeas dataskyddspolicy och kan även beställas genom att kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om dina rättigheter när det gäller behandlingen av personuppgifter, till exempel din rätt till åtkomst och rättelse av uppgifter, rätt till dataportabilitet osv.

Prenumerera på Nordeas pressmeddelanden på
Type Information