Johan H Larsson

Chefsstrateg, investeringar

Johan Larsson är vår chefsstrateg och skapar investeringsstrategier om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Följ på LinkedIn

Nyheter, prognoser och insikter