Aktivt ägande

Att vara en aktiv ägare

Att vara en aktiv ägare är viktigt för vår förståelse av ESG och ansvarsfulla investeringar. Vårt arbete med aktivt ägande innefattar därför alla våra produkter.

Vi ser aktivt ägande som ett effektivt sätt att trygga värdet för aktieägarna, stärka de långsiktiga resultaten och främja positiv förändring. För att kunna tillvarata aktieägarnas och samhällets långsiktiga intressen måste vi säkerställa att företagen i våra fonder hanterar ESG-frågor på ett bra sätt. När vi vill att ett företag ska stärka sin hantering av ESG-risker, använder vi vårt ägarinflytande för att stötta och påverka företaget. Vi föredrar alltid att vara en aktiv ägare, när det är möjligt.

Våra insatser som aktiv ägare består av två delar – påverkansarbete och röstning – som båda är lika viktiga och beroende av varandra.

Vi får allt oftare frågan av företag i Norden om vi vill ta plats i deras valberedningar. En plats i valberedningen är ett mycket effektivt sätt att kunna påverka företagen vi har stora innehav i, och det innebär att vi har betydligt större chanser att åstadkomma verklig förändring – till exempel vad gäller könsfördelningen i styrelser. Inför stämmorna 2020 satt vi med i 41 sådana valberedningar, och under 2019–2020 ökade andelen kvinnor i dessa företags styrelser till 40 procent. Detta är i linje med vårt mål om att respektive kön ska vara representerat till mellan 40 och 60 procent.

Erik Pedersen, head of Responsible Investments, Nordea Asset Management.
 

Vi använder oss av flera olika metoder i vårt påverkansarbete som aktiva ägare.

Vi har en tydlig ESG-agenda och uppmuntrar ständigt företagen vi investerar i att stärka sitt hållbarhetsarbete. 2019 satte vi brasilianska statsobligationer i karantän som svar på att regeringen inte gjorde tillräckligt för att skydda världens största tropiska regnskog i samband med de stora skogsbränderna i Amazonas det året. Året därpå fick vi en utmärkelse för vårt långsiktiga påverkansarbete i läkemedelsindustrin om miljö- och hälsoeffekter av läkemedelstillverkning i Indien. Vi beslutade också att utesluta aktier i JBS SA till ett värde av 40 mn euro med hänvisning till företagets miljöpåverkan och hantering av covid-19-pandemin.

”Vi använder oss av flera olika metoder i vårt påverkansarbete som aktiva ägare”, säger Eric Pedersen, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea Asset Management. ”Vi samarbetar med andra investerare, skriver brev till ledningsgrupper och styrelser, gör fältbesök och påverkar genom att rösta och lägga förslag på bolagsstämmor.”

För att uppnå FN:s hållbarhetsmål (FN:s mål för hållbar utveckling) och begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5°C jämfört med förindustriell nivå, måste alla sektorer och företag aktivt bidra till att gemensamt skapa en grönare ekonomi. Redan 2007 undertecknade vi principerna för ansvarsfulla investeringar. Vi är också medgrundare till UNEP FI:s banbrytande principer för ansvarsfull bankverksamhet som nu har undertecknats av 220 banker världen över. Vi är engagerade i flera globala initiativ som främjar hållbarhet och tror på att göra skillnad tillsammans. Ett exempel från senare tid är det lyckade initiativ som vi ledde tillsammans med andra investerare för att stoppa byggnationen av kolkraftverket Vung Ang 2 i Vietnam.

”Vi föredrar alltid påverkansarbete och därför har vi ett eget team av experter på ansvarsfulla investeringar. Samtidigt är vi beredda att utesluta företag som inte vill eller kan föra en seriös dialog om de frågor som vi anser viktiga. De senaste exemplen på detta är det brasilianska köttföretaget JBS och den saudiska oljejätten Aramco”, fortsätter Eric Pedersen.

Upptäck mer