Vår strategi

Ökar takten för att bli förstahandsvalet som finansiell partner i Norden

Vår strategi handlar om att bli den bästa banken för kunder, medarbetare och aktieägare, och den har utformats så att den hjälper oss att förverkliga vår vision. Allt vi gör ska i slutändan göra oss till förstahandsvalet för kunder – både hushåll och företag – som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. Det här är vårt sätt att skapa värde för våra aktieägare och samhället i stort.

Vi har identifierat två nyckelområden som avgörande för vår strategiska plan: 

  • att vara en digital föregångare och

  • att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Digitalisering

Vi vill vara en digital föregångare i vår sektor och vi ska erbjuda en konkurrenskraftig digital upplevelse. Vi vill erbjuda våra kunder alla relevanta digitala produkter och tjänster, och befästa vår ställning som den bästa mobilbanken i Norden. Vårt mål till 2025 är att öka andelen digitalt aktiva kunder med minst 25 procent. 

Vi ska skapa självbetjäningsfunktioner för alla vardagliga bankärenden och vi planerar att fördubbla antalet digitala produkter och tjänster till 2025. Vi drar nytta av vår expertis och ny teknik för att erbjuda säkra, smidiga och personligt anpassade produkter och tjänster. 

Genom att kombinera digital och personlig rådgivning kan vi på ett personligt och ansvarsfullt sätt hjälpa våra privat- och företagskunder att förverkliga sina finansiella mål. Vi ska också dra nytta av digital teknik för att ytterligare förbättra vår operativa effektivitet, bli ännu effektivare på att bekämpa ekonomisk brottslighet och göra vår verksamhet mer hållbar.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Hållbarhet

Vi spelar en viktig roll när det gäller att hjälpa våra kunder att ställa om till en hållbar framtid. Vi har åtagit oss att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050. För att uppnå detta har vi satt upp ett mål på medellång sikt att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent till år 2030. 

Detta mål, liksom våra mål för 2030, stöds också av målen för 2023–2025. De här initiativen ska också säkerställa att banken bibehåller sin starka riskprofil. Vi ser stora möjligheter och ett stort intresse för att investera i och finansiera ny grön teknik och utfasning av koldioxid – och vår ambition är att öka vår positiva påverkan ytterligare.

Huvudprioriteringar

Vår strategi bygger på tre huvudprioriteringar: att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

  • Genom att skapa den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler uppfyller vi vår ambition att vara en modern relationsbank. Det här är vårt sätt att sätta våra kunder främst i allt vi gör. Vi har gjort betydande investeringar för att ytterligare förbättra våra digitala erbjudanden under 2022, vilket har uppmärksammats i flera externa undersökningar. 
     
  • Vårt fokus på hållbarhetsområdet är att göra det möjligt för kunder att välja hållbara lösningar och underlätta omställningen till koldioxidneutralitet. Vi inser att vi har en unik möjlighet och ett ansvar att vara en föregångare inom detta område. 
     
  • Vårt värdeskapande för aktieägarna stöds genom förbättrad operativ effektivitet och kapitaleffektivitet, båda fastställda som viktiga initiativ i vår strategiska plan. Förbättrad operativ effektivitet uppnår vi genom att optimera processer och öka produktiviteten. Kapitaleffektiviteten ska förbättras genom att förfina kapitalanvändningen i våra fyra affärsområden.