Vår strategi

Våra huvudprioriteringar

Skapa den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler

Genom att skapa de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler ska vi uppfylla vår ambition att vara en modern relationsbank. Vi strävar efter att ge våra kunder en likvärdig och sammanhängande upplevelse – online, på telefon och när vi träffas öga mot öga. Genom vårt sätt att arbeta kombinerar vi personlig rådgivning och kontakt med våra experter med den smidighet och personanpassning som modern teknik erbjuder. 

Driva fokuserad och lönsam tillväxt

Vi investerar fortlöpande i viktiga områden som stödjer vår vision. De senaste åren har vi blivit starkare inom utlåning, sparande och betalningar samt utvecklat vårt erbjudande för stora företag bland annat inom likviditetshantering och handelsfinansiering. Vår starka ekonomiska ställning har också skapat utrymme för utvalda kompletterande förvärv som stödjer vår portfölj och tillväxt. Vårt fokus är alltid lönsamma tillväxtmöjligheter som stärker vår förmåga att öka intäkterna snabbare än kostnaderna.

Höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten

Att vara den största finanskoncernen i Norden har såväl strategiska som kostnadsmässiga fördelar, vilket i sin tur ger möjligheter till ökad operativ effektivitet och större värdeskapande. Vi använder digital teknik, analysverktyg och, i allt högre grad, AI för att förenkla bankprocesserna, öka produktiviteten och på ett effektivt sätt leverera digitala banktjänster. Sådan teknik är också avgörande för våra satsningar på att bekämpa ekobrott och stärka cybersäkerheten, och därmed säkerställa att Nordea är en trygg och stark partner.  

 

Under vår 200-åriga historia har vi alltid strävat efter att vara en trygg och stark bank och stötta våra kunder oavsett konjunkturläge.

Vd och koncernchef Frank Vang-Jensen

Våra drivkrafter

En digital föregångare i finanssektorn

Vi har ett av branschens bästa digitala erbjudanden. Vår framtid som digital föregångare avgörs uteslutande av hur enkla och tillgängliga våra banktjänster är. Vi vill att våra kunder ska ha friheten att själva hantera sin ekonomi när det passar dem bäst. Under 2023 slog våra digitala tjänster rekord med över 1,4 miljarder inloggningar. 

Våra kunder kan ansöka om bolån via mobilbanken, få ett digitalt lånelöfte på några minuter, underteckna bolåneavtal digitalt och enkelt växla mellan rörliga och fasta räntor. Sparandet via digitala kanaler svarar nu för 63 procent av alla spartransaktioner bland privatkunder. Dessutom kan kunderna snabbt få svar på sina frågor i en chatt på våra webbsidor.  

I takt med att vi utökar vårt digitala utbud, hittar vi hela tiden nya sätt att vara personliga, experter och ansvarsfulla i kontakten med våra kunder. Den personliga kontakten med kunderna är och förblir Nordeas signum, oavsett hur våra kunder väljer att göra affärer med oss. 

Mer om vår digitala strategi här

Vi strävar mot en koldioxidsnål ekonomi

Finanssektorn har en viktig uppgift i att stödja omställningen till en hållbar framtid. I Nordea fokuserar vi på att minimera vår miljöpåverkan och hjälpa våra kunder att göra hållbara val när de placerar, sparar och lånar. 
 
I nästan 15 år har vi varit erkända internationellt som en ledare inom ansvarsfulla investeringar. På senare tid har vi etablerat oss som en föregångare inom ESG-investeringar.  

Vi fortsätter att dra nytta av vår storlek och bredd för att göra större skillnad. För att hjälpa våra kunder att ställa om till en koldioxidsnål ekonomi har vi förmedlat över 135 miljarder euro i hållbar finansiering enbart under de två senaste åren. Och under 2023 var vi nummer ett inom hållbara företagsobligationer i Norden. 
 
Vi har också stort fokus på att minska koldioxidutsläppen från vår utlåning och våra investeringar. Vi är på god väg att minska våra utsläpp med 40–50 procent till 2030 – en viktig milstolpe på vår väg mot att bli en bank med nettonollutsläpp 2050. 

Så stöttar vi omställningen

Våra mål

Vi vill vara marknadsledande inom digital tillväxt, hållbarhet och lönsamhet – 
och vi har satt upp mål för vart och ett av dessa.

Vårt finansiella mål för 2025

>15%

avkastning på eget kapital.