Investera i Nordea

Vi är den största banken i Norden med 200-års erfarenhet av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna.

Nordea är noterad på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn och vi har omkring 570 000 privata aktieägare.

Nedan hittar du några av de tyngsta skälen till varför du bör överväga att bli en av dem.

1. Vi skapar marknadsledande utdelning

 

Vi fortsätter att generera överskottskapital även efter tillväxtinvesteringar som möjliggör en attraktiv avkastning för våra aktieägare. Vår utdelningskvot är den högsta bland jämförbara banker och återköp av egna aktier är en integrerad del av vår kapitalpolicy.

0%

Totalavkastning de senaste 4 åren

 

2. Vi är verksamma i den strukturellt attraktiva nordiska banksektorn

 

Våra yttre förutsättningar:

 • Den nordiska BNP-tillväxten är stabil och ligger över snittet för euroområdet
 • Den nordiska arbetslösheten är lägre än snittet för euroområdet, med starka sociala skyddsnät
 • I ett globalt perspektiv ligger de nordiska länderna långt framme i digitaliseringen
 • Den nordiska bankmarknaden är stabil, trygg och lönsam med hög avkastning främst till följd av kostnadseffektivitet och låga kreditförluster

BNP-tillväxt

Arbetslöshet

 

Nordiska länderna på topp 10 i världen i fråga om:

Sociala skyddsnät

 1. Danmark
 2. Finland
 3. Norge
 4. Österrike
 5. Luxemburg
 6. Schweiz
 7. Nederländerna
 8. Spanien
 9. Sverige
 10. Frankrike

Källa: WEF Global Competitiveness Report special edition 2020

Beredskap för digital omställning

 1. Danmark
 2. Sydkorea
 3. USA
 4. Sverige
 5. Nederländerna
 6. Finland
 7. Schweiz
 8. Taiwan
 9. Norge
 10. Singapore

Källa: IMD digital competitiveness ranking 2022

Rankning – FN:s mål för hållbar utveckling

 1. Finland
 2. Danmark
 3. Sverige
 4. Norge
 5. Österrike
 6. Tyskland
 7. Frankrike
 8. Schweiz
 9. Irland
 10. Estland

Källa: WEF Sustainable Development Report 2022

 

3. Vi är den största finanskoncernen i Norden med jämn resultatutveckling och unika tillväxtmöjligheter i våra fyra affärsområden

 

”Volatiliteten i våra kvartalsresultat har minskat avsevärt – efter att redan ha varit en historiskt låg nivå jämfört med genomsnittet i den europeiska banksektorn.”

Frank Vang-Jensen, Nordeas vd och koncernchef

Vår ställning i Norden:

#1 Personal Banking

#1 Business Banking

#1-2 Large Corporates & Institutions

#1 Asset & Wealth Management

Viktiga drivkrafter för förbättrad lönsamhet

 • Öka tillväxten inom sparande

 • Allokera mer kapital till lönsam utlåning

 • Öka den operativa effektiviteten

 • Minska andelen ekonomiskt kapital med låg avkastning

 

Vår tillväxt de senaste åren:

Räntenetto

+0%

2021 mot 2022

Inlåning

+0%

2021 mot 2022

Utlåning till företag

+0%

2021 mot 2022

 

4. Vi är en världsledande digital bank som vill ge positiva kundupplevelser

 

Bästa aktör

D-rating – 2021 Digitalt erbjudande bland följande nordiska banker: Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Swedbank.

Bästa mobilbanken i Norden

Enligt betyg i AppStore.

Allt fler digitala kundkontakter

Inloggningar i digitala kanaler (miljoner/månad)

Våra digitala mål för 2025:

~ 1 miljon fler

digitalt aktiva kunder (+25 % mot 2021)

Full självbetjäning

för vardagsärenden (mot ~50 % av funktionerna som fanns 2021)

Alla relevanta produkter

ska finnas på samma ställe (jämfört med att ~50 % av produkterna för privatpersoner samt små och medelstora företag var tillgängliga 2021)

5. Hållbarhet är kärnan i vår strategi

 

Våra klimatmål:

Nettonollutsläpp

senast år 2050

40–50%

minskning av koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer till år 2030

50%

minskning av utsläppen från vår interna verksamhet till 2030.

 
 
Efter att ha besökt den här sidan, hur påverkades din uppfattning om Nordea?