Ersättning

Ersättningspolicy för styrande organ

Här hitter du Nordeas ersättningspolicy för styrande organ.

Läs mer

Nordeas ersättningspolicy

Här presenterar vi Nordeas ersättningspolicy. Nordea erbjuder konkurrenskraftig och marknadsmässig samlad ersättning.

Läs mer

Ersättning till styrelse, koncernchef, vice vd och koncernledning

Här presenterar vi information om fast och rörlig ersättning såväl som lån och pensioner til styrelse, koncernchef, vice vd och koncernledning.

Läs mer

Incitamentsprogram

Här presenterar vi information om Nordeas incitamentsprogram för anställda, koncernchef, vice vd och koncernledning.

Läs mer

Upplysningar

Här hitter du Nordeas upplysningar om ersättning och annan relaterad information.

Läs mer