Intressekonflikter

Som en internationell leverantör av finansiella tjänster möter Nordea regelbundet intressekonflikter. Alla Nordeas anställda måste agera på ett rättvist, ärligt och professionellt sätt och i enlighet med Nordeas kunders bästa enligt beskrivningen i policyn för intressekonflikter.