Ansvarsfull bankverksamhet

Vi stödjer våra kunder och är en aktiv ägare

Nordea har ett långsiktigt perspektiv och vi är övertygade om att företag med hållbara affärsmodeller löper lägre finansiell risk och lägre risk för skadat anseende, vilket i slutändan ger bättre affärer för Nordea som bank och mervärde till samhället och våra intressenter.

Genom att stötta våra kunder i deras omställning genom finansiering och rådgivning, och föra aktiva dialoger med fokus på hållbarhet med företagen vi investerar i, kan Nordea påverka i en positiv riktning.

Nordeas största utsläpp kommer från våra investeringar och företagen vi lånar ut pengar till. Dessa utsläpp kallas för övriga indirekta utsläpp (scope 3) eller finansierade utsläpp. Det är inom detta område som Nordea som bank, och särskilt som den största nordiska banken, kan bidra mest till omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Vårt affärsmål för 2030 är att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent jämfört med basåret 2019. 

Det är viktigt att poängtera att det till syvende och sist är upp till kunden eller företaget som vi investerar i att genomföra förändringarna. Men Nordeas roll är att aktivt stötta och hjälpa dem att fatta sina beslut och tillhandahålla redskapen som behövs för att genomföra dem.

Så här gör vi skillnad

Finansiering

Läs mer om hur vi stöttar företag och främjar förändring genom vår finansiering.

Gå til sidan

Investeringar

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet som aktiv ägare gentemot företagen vi investerar i.

Gå til sidan