Nordea som investeringsalternativ

Nordea som en investering

Vi är den största finanskoncernen i Norden med jämn resultatutveckling och unika tillväxtmöjligheter i våra fyra affärsområden. Nedan hittar du fem av de tyngsta skälen till varför du bör överväga att bli en Nordea aktieägare.

Nordea som en investering

Nordeas finansiellt mål för 2025

Nordeas vision är att vara förstahandsvalet i Norden som finansiell partner och vårt mål är att leverera de bästa kundupplevelserna i alla kanaler, höja ambitionsnivån för vårt finansiella resultat och skapa ytterligare värde för våra aktieägare.

Finansiellt mål och prioriteringar

Finansiell grafik

Använd vårt finansiella grafiska verktyg för att hitta de årliga och kvartalsvisa nyckeltalen, inklusive resultaträkning, balansräkning, nyckeltal och segmentinformation.

Finansiell grafik (på engelska)

Faktablad

Hitta de senaste tillgängliga nyckelfakta och siffror för Nordea inklusive dagligen uppdaterad information om handelsvolym, stängningskurs och börsvärde.

Faktablad (på engelska)