Bolagsstyrning

Bolagstämmor

Här hittar du all information från de senaste bolagstämmorna.  

Läs mer

Styrelse

Läs mer om de valda ledamöterna i Nordeas styrelse. 

Läs mer

Koncernchef och koncernledning

Här hittar du mer att läsa om ledningen och VD. 

Läs mer

Struktur för bolagsstyrning

Här hittar du infografik om Nordeas styrning. 

Läs mer

Ramverk för bolagsstyrning

Interna och externa ramverk samt tillämpning av koden finns här. 

Läs mer

Nordeas legala struktur

Läs mer här om bankens legala struktur. 

Läs mer