Bolagsstyrning

 

Styrelseordföranden har ordet

 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

På engelska.

Ordinarie bolagstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ, där aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisor samt ersättning till styrelseledamöter och revisor. 

Läs mer

Viktiga datum 2021

21 september - 21 oktober stängd period*

7 - 20 oktober tyst period

21 oktober resultat för tredje kvartalet 2021

Gå till kalendern
business-meeting-in-open-room

Styrelsen

Läs mer om våra styrelsemedlemmar.

Läs mer

Börsmeddelanden